Posts From Mehefin, 2013

Creu gwasanaethau gofal y dyfodol nawr 

Mae arweinyddion y sector cyhoeddus a phroffesiynolion gofal cymdeithasol wedi cwrdd heddiw i helpu i lunio’r ffordd o gynnig gwasanaethau gofal Cymru yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae cyfundrefn gofal cymdeithasol Cymru yn gorfod wynebu rhai... darllen mwy
 
Dydd Iau, 27 Mehefin 2013 Categorïau: Newyddion

Talcen caled i wasanaethau cyhoeddus Cymru 

Mae byd llywodraeth leol Cymru yn paratoi ar gyfer sefyllfa ariannol anos fyth ar ôl clywed manylion adolygiad cynhwysfawr Llywodraeth San Steffan o’i gwariant. Mae’r cyhoeddiad bod bwriad i gwtogi ar wariant y wladwriaeth o £11.5 biliwn eto yn... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 26 Mehefin 2013 Categorïau: Newyddion

Rhagor o ryddid i'r cynghorau fuddsoddi mewn tai 

Bydd cynghorau lleol Cymru yn elwa ar newidiadau yn nhrefn y tai gan y bydd modd iddyn nhw fuddsoddi rhagor yn eu cartrefi. Mae’r newidiadau a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ymwneud â Chymhorthdal Cyfrifon Cyllid y Tai sydd, ers blynyddoedd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 25 Mehefin 2013 Categorïau: Newyddion

Clod i gynghorau lleol ym maes gofal cymdeithasol 

Cafodd dulliau arloesol ac arweiniad byd llywodraeth leol ynglŷn â gwasanaethau gofal cymdeithasol eu cydnabod pan enillodd rhai cynghorau lleol glod yng nghystadleuaeth Gwobrau Gofal Cymdeithasol Cymru 2013. Diben y gystadleuaeth hon, sy’n... darllen mwy
 
Dydd Llun, 24 Mehefin 2013 Categorïau: Newyddion

Bwrdd rhanbarthol yn croesawu llwyddiant 

Mae arweinyddion a phrif weithredwyr cynghorau’r canolbarth a’r de-orllewin wedi croesawu cynnydd y trefniadau rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau adeiladu. Yn sgîl dau brosiect maen nhw’n eu cynnal yn y rhanbarth, mae’r cynghorau lleol yn dechrau ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 12 Mehefin 2013 Categorïau: Newyddion

Pwysigrwydd cynghorau i dwf economaidd Cymru 

Mae WLGA wedi mynegi ei chefnogaeth ynglŷn â’r adroddiad diweddaraf am Gynllun ‘Buddsoddi yn yr Isadeiledd’ Llywodraeth Cymru sy’n cynnig ffordd flaengar o hwyluso twf economaidd yng Nghymru ac, am y tro cyntaf, yn cynnwys llawer o brosiectau byd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 11 Mehefin 2013

Ystyried rhagor o arian ar gyfer mesur newydd 

Mae WLGA wedi croesawu heddiw ddatganiad y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol bod Llywodraeth Cymru am ystyried pa adnoddau y bydd eu hangen ar gyfer Mesur ‘Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles’ Cymru. Gan annerch Pwyllgor Iechyd a... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 07 Mehefin 2013 Categorïau: Newyddion

Ymchwil i drefn ranbarthol ar gyfer diogelu plant 

Mae amryw asiantaethau cyhoeddus a mudiadau gwirfoddol wedi cwrdd i gyflwyno prosiect ymchwil hanfodol a fydd yn cyfeirio Mesur ‘Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles’ Cymru. Un o brif ofynion y mesur yw cyfuno byrddau diogelu plant y wlad trwy... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 05 Mehefin 2013 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30