Posts From Mai, 2016

Datganiad WLGA: Ad-drefnu Llywodraeth Leol yng Nghymru - Pwyso a mesur 

Bu arweinyddion y cynghorau lleol yn yr Wyddgrug heddiw ar gyfer cyfarfod Pwyllgor Cydlynu WLGA. Ystyriodd y pwyllgor amryw faterion gan gynnwys cabinet llywodraeth newydd Cymru ac ad-drefnu maes llywodraeth leol. Cyhoeddodd y datganiad isod... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 27 Mai 2016 Categorïau: Newyddion

Croesawu newid agwedd ynglŷn â’r ad-drefnu 

Mae cynghorau lleol Cymru wedi croesawu awgrym y Prif Weinidog y gallai Llywodraeth Cymru ar ei newydd wedd ailystyried y bwriad i ad-drefnu maes llywodraeth leol. Mae hynny wedi dod ar ôl cryn dipyn o ddyfalu dros y blynyddoedd, ynghyd ag amryw... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Mai 2016 Categorïau: Newyddion

Cymdeithasau Cymru a’r Alban o blaid parhau yn Undeb Ewrop 

A’r refferendwm am Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin yn prysur nesáu, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a Chymdeithas Awdurdodau Lleol yr Alban (COSLA) wedi mynegi eu cefnogaeth dros barhau’n aelod o’r undeb. Mae amryw resymau dros hynny... darllen mwy
 
Dydd Llun, 16 Mai 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Diolch i staff y cynghorau am weinyddu etholiadau 

Mae WLGA wedi diolch i swyddogion etholiadol a gweithwyr eraill y cynghorau lleol am weinyddu prosesau ethol aelodau’r Cynulliad a’r comisiynwyr dros faterion plismona a throseddu yn dda. Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr WLGA: “Diolch... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 06 Mai 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30