Posts From Mai, 2014

Croesawu rhagor o graffu 

Mae WLGA wedi cadarnhau heddiw fod byd llywodraeth leol wedi ymrwymo i ofalu y bydd penderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar gymunedau lleol mor dryloyw ag y bo modd. Daw’r ymrwymiad hwnnw yn sgîl adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n dweud... darllen mwy
 
Dydd Iau, 29 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

Gofyn am eglurdeb o ran ariannu'r cynghorau 

Mae WLGA wedi gofyn heddiw i Lywodraeth Cymru ddweud yn eglur faint o arian fydd ar gael i’r cynghorau lleol. Mewn llythyr i Bwyllgor y Cyfrifon Cyhoeddus, mae WLGA wedi gofyn i Lywodraeth Cymru roi amcangyfrifon eglurach a manylach mewn da bryd ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 20 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

Teyrnged i'r Cynghorydd Anthony Christopher 

Mae’n ddrwg gan WLGA glywed bod y Cynghorydd Anthony Christopher, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, wedi marw. Mae brwydr Anthony yn erbyn cancr dros yr 11 mlynedd diwethaf wedi bod yn un hir ac anodd ond, er gwaetha’r... darllen mwy
 
Dydd Iau, 15 Mai 2014 Categorïau: Newyddion

WLGA yn croesawu'r rhaglen newydd i wella ysgolion 

Mae WLGA wedi croesawu rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd sydd wedi’i lansio i wella ysgolion. Bydd yn cynorthwyo deugain o ysgolion uwchradd yng Nghymru. Drwy ganolbwyntio’n uniongyrchol ar ysgolion sy’n wynebu’r amgylchiadau anoddaf, nod ‘Her... darllen mwy
 
Dydd Iau, 01 Mai 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30