Posts From Mai, 2013

Gwariant cyfalaf i ostwng o 2013 ymlaen 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi rhybuddio y bydd gwariant cyfalaf gan gynghorau yng Nghymru yn gostwng yn sylweddol o 2013 ymlaen. Wrth i gynghorau lleol gwblhau eu rhagolygon gwariant ar gyfer 2013-14, mae llywodraeth leol yng... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 29 Mai 2013 Categorïau: Newyddion

Sicrhau ansawdd tai yn ogystal chyflenwad 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi croesawu cyflymder y gwelliannau sy’n cael eu gwneud i dai cymdeithasol yng Nghymru, wrth i Gyngor Sir y Fflint gyhoeddi cynnydd sylweddol yn ddiweddar tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Mai 2013

Canllawiau ar gyfer Arian Adfywio gwerth 90m 

Mae Carl Sargeant, y Gweinidog Adfywio, wedi cyhoeddi canllawiau i ymgeiswyr sy’n ymgeisio am gyfran o hyd at £90 miliwn a fydd ar gael dros y tair blynedd nesaf o fframwaith adfywio newydd Llywodraeth Cymru, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.... darllen mwy
 
Dydd Iau, 16 Mai 2013 Categorïau: Newyddion

Cryfhau democratiaeth leol 

Gan ymateb i’r drafodaeth am gryfhau democratiaeth leol yn y Cynulliad heddiw, meddai’r Cyng. Mel Nott (Pen-y-bont ar Ogwr), Llywydd WLGA: “Mae WLGA yn croesawu ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i ddemocratiaeth. Mae’r arolwg sydd wedi’u... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 14 Mai 2013 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i Restr Cyfoethogion Neuadd y Dref 

Mae WLGA wedi ymateb i Restr Cyfoethogion Cynghrair y Trethdalwyr trwy ddweud ei bod yn adlewyrchu agwedd agored byd llywodraeth leol ac yn dangos bod cynghorau Cymru wedi symleiddio timau uwch reolwyr. Meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 10 Mai 2013 Categorïau: Newyddion

Rhaid adolygu gwariant y DG yn ofalus 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi cefnogi’r rhai sy’n dweud y dylai Llywodraeth San Steffan gymryd pwyll wrth adolygu’r gwariant ar gyfer 2015-16. Disgrifiodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr yn ddiweddar effaith debygol... darllen mwy
 
Dydd Iau, 09 Mai 2013 Categorïau: Newyddion

Angen fframwaith ariannol newydd ar gyfer Mesur y Gwasanaethau Cymdeithasol 

Yn rhan o broses graffu’r Cynulliad ynglŷn â Mesur ‘Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles’, mae WLGA wedi mynegi pryderon ariannol a gofyn am eglurhad am y modd y bydd sector cyhoeddus Cymru yn rhannu’r dyletswyddau statudol newydd. Meddai’r... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 08 Mai 2013 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30