Posts From Mai, 2012

Cytundeb 15 mlynedd ynghylch bwyd gwastraff 

Ymrwymodd cynghorau sirol Ceredigion a Phowys heddiw (1af Mai) i gytundeb 15 mlynedd â chwmni Agrivert Cyf. fel y bydd y bwyd gwastraff mae’r ddau gyngor wedi’i gasglu’n cael ei droi’n wrtaith ac ynni adnewyddadwy. Bydd y bwyd gwastraff yn cael... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 01 Mai 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30