Posts From Ebrill, 2016

Pecyn cymorth newydd ar gyfer asesu poblogaethau yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cy 

Mae Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) wedi bod yn cydweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a phartneriaid eraill i lunio pecyn cymorth ar gyfer adroddiadau asesu poblogaethau, un o ofynion Deddf... darllen mwy
 
Dydd Iau, 07 Ebrill 2016 Categorïau: Newyddion

Deddf newydd ar gyfer gofal cymdeithasol 

Daeth deddf newydd sydd i newid yn llwyr ein ffordd o roi gwasanaethau cymdeithasol i rym heddiw, a bydd rôl flaengar i’r cynghorau lleol o ran ei rhoi ar waith. Nod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru 2014 yw gofalu bod gofal a... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Ebrill 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30