Posts From Ebrill, 2015

Canmol gwasanaethau tan am eu hymdrechion 

Mae WLGA wedi canmol gwasanaethau tân Cymru am eu hymdrechion nhw ynglŷn â diffodd tanau gwair niferus yn ddiweddar, a’u hymroddiad i addysgu pobl dros y tymor hir am beryglon cynnau tân yn anghyfreithlon. Ers dechrau mis Ebrill, mae’r... darllen mwy
 
Dydd Iau, 30 Ebrill 2015 Categorïau: Newyddion

Trafodaeth am dynged llyfrgelloedd lleol 

Bydd WLGA yn hwyluso trafodaeth am sut y gallai llyfrgelloedd lleol gael eu diogelu a pharhau’n berthnasol i gymunedau ledled Cymru. Mae’r llyfrgelloedd lleol wedi cyflawni rôl ddiwylliannol ac addysgol uchel ei pharch yng nghymunedau’r wlad ers... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 29 Ebrill 2015 Categorïau: Newyddion

Arweinyddion cynghorau'r dg dros ddatganoli 

Mae cynghorau lleol Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi dod ynghyd i fynnu i’r llywodraeth nesaf yn San Steffan amlinellu sut y byddai’n datganoli pwerau i gymunedau lleol trwy araith gyntaf y Frenhines yn ystod ei chyfnod wrth y... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Ebrill 2015 Categorïau: Newyddion

Cyfraith newydd i leihau digartrefedd yn dod i rym 

Mae'r newid mwyaf sylfaenol i ddeddfwriaeth digartrefedd mewn dros 30 mlynedd yn dod i rym ledled Cymru heddiw. Prif nod y ddeddf yw sicrhau bod pobl sy'n ddi-gartref neu sy'n wynebu digartrefedd yn derbyn cymorth cyn gynted â phosib. Mae'r... darllen mwy
 
Dydd Llun, 27 Ebrill 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30