Posts From Ebrill, 2013

Gwasanaeth newydd ar gyfer mabwysiadu 

Mae WLGA wedi croesawu datganiad Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, ynglŷn â newid gwasanaethau mabwysiadu Cymru er gwell. Gan ymateb i'r datganiad, meddai'r Cynghorydd Mel Nott (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 26 Ebrill 2013 Categorïau: Newyddion

Effaith tywydd garw ar goffrau'r cynghorau 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi rhybuddio bod cynghorau’n wynebu costau clirio ac atgyweirio yn sgîl y tywydd gwael yng Nghymru yn ddiweddar. Meddai llefarydd: “Mae digwyddiadau hinsoddol eithafol megis yr eira trwm yn y gogledd... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 24 Ebrill 2013 Categorïau: Newyddion

Croesawu trafodaeth am wasanaethau cyhoeddus 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi croesawu'r cyhoeddiad am y Comisiwn dros Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus a fydd yn adolygu'r modd y dylai gwasanaethau cyhoeddus fod ar gael yng Nghymru. Er nad yw gorchwyl y comisiwn... darllen mwy
 
Dydd Iau, 18 Ebrill 2013 Categorïau: Newyddion

Ar Gymru mae'r effaith fwyaf o ran budd-daliadau 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi mynegi pryder am gost economaidd y newidiadau yn nhrefn budd-daliadau’r Deyrnas Gyfunol, gan nodi nad oes canllawiau eglur am y modd y dylai rhai newidiadau weithredu yng Nghymru. Mae’n pryderu yn sgîl... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 17 Ebrill 2013 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30