Posts From Mawrth, 2015

Cynghorau Cymru'n cael rhyddid i wella tai ac i adeiladu tai newydd 

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu cytundeb hanesyddol gyda Thrysorlys y Deyrnas Unedig fydd yn galluogi mwy o fuddsoddi yn nhai cyngor Cymru. Ar 2 Ebrill, bydd yr un ar ddeg awdurdod lleol yng Nghymru sydd wedi cadw eu stoc o dai cymdeithasol yn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 31 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion

Bydd cynnydd o 4.4% ar gyfartaledd yn nhreth pob cyngor yn helpu i ddiogelu gwasanaethau lleol 

Ar ôl un o’r prosesau anhawsaf erioed i’r cynghorau lleol ynglyn â phennu cyllidebau, bydd eu treth yn cynyddu o 4.4% yn 2015-16 ar gyfartaledd. Gan fod Llywodraeth San Steffan wedi cwtogi ar wariant gwladol ac mae Llywodraeth Cymru wedi... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 20 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion

Clod i Gyngor Conwy ym maes mentergarwch 

Mae ymdrechion Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i arloesi yn ystod llymder parhaus yn y sector cyhoeddus wedi’u cydnabod yn y Deyrnas Gyfunol trwy wobr. Ar ôl adolygiad gan feirniaid sy’n rhai o hoelion wyth y sectorau cyhoeddus a phreifat,... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion

Adroddiad am drawsffurfio gwasanaethau gofal 

Mae adroddiad newydd wedi tynnu sylw at yr anawsterau sylweddol mae cynghorau lleol yn eu hwynebu wrth geisio arwain proses trawsffurfio gwasanaethau gofal. Er ei fod yn cydnabod bod y rhan fwyaf o wasanaethau gofal y cynghorau lleol yn dda, mae... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30