Posts From Mawrth, 2014

Mae'r cynghorau'n croesawu trafodaethau am dynged byd llywodraeth leol Cymru 

Mae WLGA wedi croesawu’r cyfle gynigiodd Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, i gynnal rhagor o drafodaethau am dynged maes llywodraeth leol. Mewn cyfarfod yn yr Wyddgrug heddiw, cytunodd aelodau WLGA yn unfryd i gynnal... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 28 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion

Mae cydraddoldeb yn bwysicach fyth yn ystod cyfnod economaidd anodd 

Bydd cynadleddwyr o bob cwr o fyd llywodraeth leol a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn cwrdd heddiw i drafod pam y dylai’r ymdrech i hybu tegwch yng Nghymru barhau’n flaenoriaeth yn y sefyllfa sydd ohoni. Dyma’r drydedd gynhadledd flynyddol mae byd ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 27 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion

Llymder o hyd i wasanaethau cyhoeddus Cymru 

Mae cyllideb Canghellor Trysorlys San Steffan heddiw wedi cadarnhau y gallai llymder barhau am rai blynyddoedd i ddod gan effeithio ar wasanaethau cyhoeddus lleol. Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Llefarydd Materion Ariannol... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 19 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion

Rheoleiddio asiantaethau eiddo trwy gyngor sir 

Mae WLGA wedi croesawu’r newyddion bod cytundeb wedi’i roi i Gyngor Sir Powys ynglŷn â rheoleiddio asiantaethau eiddo ledled y Deyrnas Gyfunol. Bydd staff safonau masnach y cyngor yn cymryd awenau’r rôl ar 1af Ebrill 2004 yn sgîl ennill cytundeb ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 12 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion

Cynnydd o 4.2% ar gyfartaledd yn nhreth y cynghorau i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen 

Ar ôl penderfyniadau anodd iawn wrth bennu eu cyllidebau, mae’r cynghorau lleol wedi cyhoeddi y bydd cynnydd o 4.2% ar gyfartaledd yn eu treth. Er y bydd penderfyniadau cyllidebol yr heddluoedd a’r cynghorau cymuned yn effeithio ar y ffigur... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 07 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion

Ymweliad pwysig â Brwsel 

Mae carfan fechan o gynrychiolwyr WLGA wedi mynd i Frwsel i drafod materion pwysig yn Undeb Ewrop a allai effeithio ar gynghorau lleol Cymru yn y dyfodol. Bydd y cynrychiolwyr yn cwrdd â rhai o hoelion wyth Comisiwn a Senedd Ewrop i gnoi cil ar... darllen mwy
 
Dydd Iau, 06 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion

Adroddiad am amrywioldeb ymhlith cynghorwyr 

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad ‘cylch arbenigwyr’ sy’n amlinellu’r camau mae angen eu cymryd i hybu amrywioldeb ymhlith cynghorwyr lleol Cymru. Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Gwaith y Llywodraeth, sefydlodd y cylch fis Mai... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 05 Mawrth 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30