Posts From Mawrth, 2012

Gweithdy yn gam cyntaf i ddatblygu swydd newydd rheolwr prosiect rhanbarthol 

Ym mis Chwefror, cynhaliwyd prosiect deuddydd ar gyfer Rheolwyr Prosiect Rhanbarthol newydd eu penodi, swyddi a grëwyd yn unol â phrosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop CLlLC. Nod y prosiect, sy’n derbyn cyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy... darllen mwy
 
Dydd Iau, 22 Mawrth 2012 Categorïau: Newyddion

Un o brosiectau adfywio Cymru wedi'i ddewis ar gyfer cynhadledd yn Ewrop 

Mae prosiect adfywio Bae Colwyn, Rhaglen 'Bywyd y Bae+’ wedi'i ddewis o blith amryw brosiectau ledled Ewrop yn enghraifft o arferion gorau datblygu cynaladwy. Fe fydd yn rhan o Gynhadledd Pwyllgor y Rhanbarthau 2012 yn Copenhagen yr wythnos hon... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Mawrth 2012 Categorïau: Ewrop Newyddion

Ymweliad cynrychiolwyr WLGA Brwsel ar adeg bwysig i fyd llywodraeth leol Cymru 

Yn dilyn nifer o ddatblygiadau ac iddyn nhw oblygiadau sylweddol i awdurdodau lleol Cymru o ran rhaglenni ariannu Undeb Ewrop, mae rhai o aelodau WLGA wedi teithio i Frwsel yr wythnos hon i gynrychioli’r awdurdodau lleol mewn cyfarfodydd â... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Mawrth 2012 Categorïau: Ewrop Newyddion

Gwella'r gwasanaethau cymdeithasol dechrau da er y bydd yn anodd ateb anghenion a disgwyliadau yn 

Gan siarad ar ôl dechrau’r ymgynghori cyhoeddus am Fesur ‘Gwasanaethau Cymdeithasol’ Cymru, meddai’r Cyng. Meryl Gravell OBE (Sir Gâr), Llefarydd WLGA dros y Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae byd llywodraeth leol Cymru yn croesawu’r cyfle i fwrw... darllen mwy
 
Dydd Llun, 12 Mawrth 2012
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30