Posts From Chwefror, 2016

WLGA o blaid bod yn aelod o Undeb Ewrop 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gryf o’r farn y dylai’r Deyrnas Gyfunol fod yn aelod o Undeb Ewrop. Mae wedi mynegi’r farn honno eto ar ôl cadarnhad y bydd refferendwm am aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin... darllen mwy
 
Dydd Llun, 22 Chwefror 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Menter nofio'n rhad ac am ddim i bobl y lluoedd arfog yng Nghymru 

Bydd cynghorau lleol Cymru yn ymwneud â menter arloesol trwy gynnig cyfle i’r rhai sydd, neu a fu, yn y lluoedd arfog nofio’n rhad ac am ddim. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £100,000 i ariannu’r nofio, y fenter ddiweddaraf mewn pecyn cynyddol o... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 03 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion

Gofyn am gymorth i ateb gofynion statudol 

Mae’r cynghorau lleol wedi gofyn am ragor o gymorth ariannol i ateb gofynion Mesur yr Amgylchedd a fydd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol heddiw. Er eu bod yn croesawu’r mesur yn ffordd bwysig o fynd i’r afael â’r newid hinsoddol a gofalu y bydd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 02 Chwefror 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30