Posts From Chwefror, 2015

£14 miliwn ar gyfer gwasanaethau ataliol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £14 miliwn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau hanfodol y cynghorau lleol ym maes gofal cymdeithasol. Cyhoeddodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford AC, fanylion y cymorth gerbron... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 27 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Croesawu £5 miliwn ar gyfer canolau trefi 

Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu cyhoeddiad y Gweinidog dros Gymunedau a Thlodi, Lesley Griffiths, y bydd £5 miliwn ar gyfer canolau saith tref. Mae bwriad i roi’r arian ar fenthyg i saith awdurdod lleol am hyd at 15 mlynedd fel y gallan nhw... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 20 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Rheoli'r gweithlu mewn modd cost-effeithiol 

Mae’r awdurdodau lleol wedi croesawu adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n dweud bod y cynghorau lleol wedi cwtogi ar eu gweithluoedd yn fwy cost-effeithiol na gweddill y sector cyhoeddus. Gan fod pob sefydliad cyhoeddus yn annog gweithwyr i... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 10 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Papur Gwyn yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru 

Mae cyhoeddi’r Papur Gwyn ‘Grym i bobl leol’ gan Lywodraeth Cymru yn cynnig cyfraniad arwyddocaol at lywio dyfodol llywodraeth leol yng Nghymru. Mae WLGA wedi galw am ddatblygiad gweledigaeth i ateb y cwestiwn ‘beth ydym ni eisiau i lywodraeth... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 03 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i bryderon am wasanaethau cerddoriaeth lleol 

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Mae’r cynghorau lleol yn cydnabod pwysigrwydd gwasanaethau cerddoriaeth lleol ac mae’n cyflawni rôl yn y cylch ‘gorchwyl a gorffen’ mae’r gweinidog wedi’i sefydlu i ystyried sut y gallwn ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 02 Chwefror 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30