Posts From Chwefror, 2012

Cynghorau ynghyd ar gyfer prynu crynswth 

Mae cynghorau bwrdeistref sirol Caerffili a Merthyr Tudful wedi rhoi sêl eu bendith ar fwriad i gydweithio er mwyn gwella eu gwasanaethau caffael. Cytunodd cabinetau’r ddau gyngor ar y syniad y mis hwn ac mae disgwyl y bydd pontio ar gyfer y... darllen mwy
 
Dydd Llun, 27 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb y cynghorau i gais eu staff am gynnydd 

Ymateb y cynghorau i gais eu staff am gynnydd I gadw arian ar gyfer gwasanaethau hanfodol ac osgoi diswyddo rhagor o staff, fydd gweithwyr llywodraeth leol Cymru a Lloegr ddim yn cael cynnydd yn eu cyflogau ar gyfer 2012/13. Meddai’r Cyng.... darllen mwy
 
Dydd Iau, 23 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA ac ADSS Cymru i Adroddiad Blynyddol 2010-11 CSSIW 

Gan ymateb i’r adroddiad, meddai’r Cyng. Meryl Gravell OBE (Sir Gâr), Llefarydd WLGA dros Ofal Cymdeithasol: “Mae WLGA yn croesawu canfyddiadau’r adroddiad, yn arbennig y gydnabyddiaeth bod yr awdurdodau lleol yn cydweithio mwyfwy ar draws... darllen mwy
 
Dydd Llun, 20 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am ailgylchu 

Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae WLGA yn croesawu heddiw adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n cydnabod gwaith yr awdurdodau lleol ynglŷn â chyflawni targedau ailgylchu. Mae canrannau’r ailgylchu’n cynyddu o hyd yng Nghymru ac ailgylchon ni ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 15 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Disgwyl y cynnydd lleiaf erioed yn nhreth y cynghorau 

Mae WLGA yn disgwyl mai’r cynnydd lleiaf erioed yn nhreth y cynghorau a welwn ni ar gyfer 2012-13 – tua 2.1%. Felly, bydd cartrefi Cymru yn dal i dalu llai am wasanaethau bob blwyddyn na’u cyfatebion yn Lloegr. Mae’r cynnydd wedi’i ddarogan yn sgîl... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 14 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Llywodraeth Cymru'n hybu benthyca gan Awdurdodau Lleol ar gyfer buddsoddi mewn priffyrdd 

Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Trafnidiaeth Carl Sargeant a’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt y bydd awdurdodau lleol ledled Cymru bellach yn elwa o gynllun newydd i ymdrin â’r pwysau ar gyllidebau cynnal a chadw ffyrdd. Bydd y cynllun hwn yn eu... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 01 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion

Casgliad WLGA ar y we i ddibenion cydweithio 

Mae WLGA heddiw wedi cyhoeddi ar y we Gasgliad Cydweithio – pecyn hawdd ei ddefnyddio ac ynddo wybodaeth am brosiectau cydweithio a gweithio ar y cyd ledled y wlad. Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru fydd yn cynnal y casgliad. Mae gan WLGA... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 01 Chwefror 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30