Posts From Rhagfyr, 2015

Barn y Prif Archwilydd am wasanaethau cyhoeddus 

Mewn adroddiad a gyhoeddodd heddiw, mae’r Prif Archwilydd wedi tynnu sylw at faint o wasanaethau cyhoeddus Cymru sy’n parhau i weithio’n dda er bod arian yn brin. Er bod ei adroddiad, ‘Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2015’, yn gofyn i wasanaethau... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Cystal ag y gallai fod yn y sefyllfa sydd ohoni 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi faint o arian y bydd yn ei roi i’r cynghorau lleol ac mae’n ymddangos na fydd eu cyllidebau’n crebachu gymaint y tro hwn. Yn y sefyllfa sydd ohoni, dyma ddyraniad y bydd cynghorau lleol yn fodlon arno. Fe... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 09 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Cydnabod cais y cynghorau o ran gwasanaethau ataliol 

Mae cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod angen buddsoddi yn y gwasanaethau ataliol ac yn awgrymu y bydd cynghorau lleol yn cael eu diogelu i ryw raddau yn y dyfodol. Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Rhagfyr 2015

Parhau a'r cynnydd yn nhrefn addysg Cymru 

Mae WLGA wedi croesawu cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru a fydd yn helpu i barhau â’r cynnydd yng gwasanaeth addysg pob bro yn ogystal â chynnig rhagor o hyblygrwydd i’r cynghorau lleol. Yn ôl y gyllideb gyhoeddodd Llywodraeth Cymru, bydd yn ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Diogelu gofal cymdeithasol: buddsoddiad yn y cymunedau a'r GIG fel ei gilydd 

Mae cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru wedi cydnabod gwerth ein gwasanaethau cyhoeddus lleol trwy ddiogelu’r arian sydd i’w neilltuo i adrannau gofal cymdeithasol y cynghorau lleol ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae’r cynghorau wedi croesawu’r... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 08 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Cymru'n barod i groesawu ffoaduriaid o Syria 

Mae'r ffoaduriaid cyntaf sy'n ffoi rhag y gwrthdaro yn Syria yn cyrraedd Cymru yr wythnos yma, dywedodd Llywodraeth Cymru. Bydd Tor-faen, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot a Chaerffili yn croesawu tua 50 o ffoaduriaid o Syria – a’r nod yw... darllen mwy
 
Dydd Llun, 07 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion

Buddsoddi yn y gwasanaethau lleol hanfodol 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chyllideb arfaethedig yfory ac mae’r cynghorau lleol yn gofyn iddi fuddsoddi mewn gwasanaethau ataliol lleol yn ddiymdroi. A hwythau wedi arbed £700 miliwn yn eu cyllidebau mwyfwy caeth yn barod, mae... darllen mwy
 
Dydd Llun, 07 Rhagfyr 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30