Posts From Rhagfyr, 2013

Clod i gynghorau lleol Cymru 

Mae cynghorau Cymru yn parhau i weithio’n dda o’u cymharu â chynghorau gweddill y Deyrnas Gyfunol, ac maen nhw wedi ennill nifer o wobrau meincnodi APSE eleni. Mae 250 o gynghorau ledled y deyrnas yn ymwneud â rhwydwaith APSE o’u gwirfodd i... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2013 Categorïau: Newyddion

Cadarnhad bod gwasanaethau lleol mewn perygl 

Mae arweinyddion byd llywodraeth leol Cymru wedi rhybuddio y bydd toriadau parhaus yn peryglu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. Dywedon nhw hynny ar ôl i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd cynghorau lleol yn wynebu diffyg o £300 miliwn erbyn... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013 Categorïau: Newyddion

Adroddiad am fanteision gofal ataliol 

Bydd adroddiad newydd heddiw yn amlinellu nifer o argymhellion allweddol ynglŷn â’r modd y gall byd llywodraeth leol, y GIG a’u partneriaid roi gwasanaethau gofal gwell a chyson ledled Cymru. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar wasanaethau... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 10 Rhagfyr 2013 Categorïau: Newyddion

Siom i bawb yn nhrefn addysg Cymru ar l canlyniadau PISA 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi ymateb i arolwg diweddaraf PISA, gan ddweud bod rhaid defnyddio’r canlyniadau i wella trefn addysg y wlad. Gwella deilliannau i ddysgwyr a chodi safonau yw blaenoriaethau pob trefn addysg. Mae... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 03 Rhagfyr 2013 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30