Posts From Rhagfyr, 2012

Byd llywodraeth leol i osod sylfaen 'rhanbarthau dinasol' 

Mae WLGA wedi croesawu'r cyhoeddiad bod Cymru un cam yn nes at fabwysiadu'r syniad o 'ranbarthau dinasol' i wella twf a gweithgarwch economaidd. Mae'r datganiad gan y Gweinidog dros Faterion Busnes, Edwina Hart AC, yn ymwneud â sefydlu dau gylch ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 14 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

Adroddiad newydd am arloesi yng ngwasanaethau gofal y cynghorau 

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad gan un o bwyllgorau’r Cynulliad am rôl flaengar cynlluniau arloesol cynghorau Cymru ynglŷn â gofalu am bobl hŷn. Wrth ofyn i Gymru beidio â dibynnu’n ormodol ar gartrefi gofal preswyl, mae adroddiad ‘Gofal... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

Manylion terfynol y dyraniad ariannol i fyd llywodraeth leol 

Gan ymateb i fanylion terfynol y dyraniad ariannol i fyd llywodraeth leol, meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd WLGA a’i Llefarydd dros Arian ac Adnoddau: “Mae WLGA yn croesawu’r dyraniad sy’n rhoi arian craidd... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA o blaid datganiad am hawliau pobl hŷn 

Mae WLGA wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y gallai fod datganiad ffurfiol i ddiogelu hawliau pobl hŷn. Er na fyddai statws statudol i ddatganiad am hawliau pobl hŷn Cymru, y cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Gyfunol fyddai, a... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

Amheuon WLGA am adroddiad o gynllunio at raid 

Cododd WLGA gwestiynau heddiw am ganfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ynglŷn â threfniadau ymateb i argyfyngau sifil. Meddai'r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen: “Mae'n ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 11 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

Ymwybyddiaeth o broblemau'r GIG 

Mae WLGA wedi croesawu heddiw ganfyddiadau'r arolwg gynhaliodd Cydffederasiwn y GIG. Yn ôl yr arolwg, mae pobl Cymru yn fwyfwy ymwybodol o'r rhesymau dros newid gwasanaethau iechyd. Fe welodd cynulleidfa cynhadledd Cydffederasiwn y GIG grynodeb... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 07 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion

Pryder WLGA am gynllun treth y cynghorau 

Mae WLGA wedi dweud y dylai'r Cynulliad sefydlu rheoliadau'r cynllun newydd ar gyfer treth cynghorau Cymru erbyn heddiw fel y bydd cyfle i'r cynghorau lleol gytuno ar eu cynlluniau lleol erbyn mis Ionawr. Rhaid i Lywodraeth Cymru ddyfeisio... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 05 Rhagfyr 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30