Posts From Tachwedd, 2015

Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant - Datganiad WLGA 

Anfonodd arweinyddion WLGA lythyr at y Prif Weinidog heddiw i ofyn i Lywodraeth Cymru gydweithio â’r cynghorau lleol yn sgîl yr Adolygiad o Wariant a cheisio lleddfu effaith y toriadau. Mae datganiad Canghellor Trysorlys San Steffan heddiw yn... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Mesur 'Llywodraeth Leol' Cymru - Datganiad WLGA 

Daw Mesur ‘Llywodraeth Leol’ Cymru yn sgîl Papur Gwyn ‘Grym i Bobl Leol’ gyhoeddodd Llywodraeth Cymru eleni. Mae’n manylu ar y bwriad i ad-drefnu maes llywodraeth leol megis faint y byddai modd ei arbed, faint fyddai’r gost yn y lle cyntaf a faint o ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 24 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

'Gwir brawf datganoli, gwasanaethau cyhoeddus rhagorol' - 40 rheswm dros wneud pethau'n wahanol 

Mae arweinyddion y cynghorau lleol wedi cyhoeddi maniffesto uchelgeisiol gan ofyn i lywodraeth nesaf Cymru amlygu hyder a galluogi pob cyngor i gydweithio â phobl ei fro er mwyn diogelu gwasanaethau lleol. Hyblygrwydd a rhyddid sydd wrth wraidd y ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Cyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru ar adeg o gyni ariannol 

Cyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru ar adeg o gyni ariannol – datganiad ar y cyd rhwng Llywodraeth Leol yng Nghymru a Llywodraeth Cymru Mae gwasanaethau cyhoeddus yn bwysig ym marn Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol yng Nghymru. Rydym yn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 23 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Gweithio gyda'n gilydd i daclo cyni ariannol 

Cafodd cynhadledd ei chynnal yng Nghaerdydd y bore yma i drafod effaith yr heriau cyllid ar wasanaethau cyhoeddus. Yn y gynhadledd, a gafodd ei chynnal ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), daeth... darllen mwy
 
Dydd Iau, 19 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion

Mynnu trafodaeth gytbwys am gyflogau 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiadau yn y wasg am gyflogau swyddogion uchelradd y cynghorau lleol yn ddiweddar trwy ofyn am drafodaeth gytbwys am y pwnc. Er bod WLGA yn cydnabod y dylai fod archwilio a thryloywder o ran cyflogau’r sector cyhoeddus... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 10 Tachwedd 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30