Posts From Tachwedd, 2014

Hen bryd i eglurhad o ran ad-drefnu llywodraeth leol 

Heddiw yw’r dyddiad olaf i’r awdurdodau lleol fynegi diddordeb yn y syniad o gyfuno o’u gwirfodd yn ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru, ‘Diwygio Llywodraeth Leol’. Mae WLGA wedi cydnabod bod angen cofleidio newid a dechrau trafod proses diwygio... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 28 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

Adroddiad am oblygiadau ariannol cyfuno cynghorau lleol 

Mae Sefydliad Breiniol Cyllid a Chyfrifeg Cyhoeddus (CIPFA) wedi cynnig yr astudiaeth fanwl gyntaf am oblygiadau ariannol cyfuno cynghorau lleol yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn rhoi’r dystiolaeth gryfaf hyd yma am gostau pontio, costau parhaus... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 25 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

Dweud eich dweud: arolwg i deuluoedd y lluoedd arfog 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn annog teuluoedd y lluoedd arfog i helpu i gyfeirio addysg eu plant trwy gymryd rhan mewn arolwg. Mae holiadur ar y we i rieni yn y lluoedd arfog mae eu plant nhw’n mynychu’r ysgol yng Nghymru, yn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 24 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

£1.1 biliwn o Undeb Ewrop i Gymru 

Mae WLGA wedi croesawu sêl bendith ar raglenni Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop gwerth £1.1 biliwn ar gyfer ymchwil ac arloesi, gallu cystadleuol cwmnïau bychain a chanolig eu maint, ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni ac isadeiledd Cymru. Y ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 21 Tachwedd 2014 Categorïau: Ewrop Newyddion

Ymateb WLGA i’r adroddiad am ysgolion hygyrch 

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Mae WLGA yn cydweithio’n agos â’r awdurdodau lleol a’r Comisiynydd dros Faterion Plant ynglŷn â’r mater hwn. Mae’n amlwg bod mynediad yn bwysig i ddisgyblion anabl ac, yn ei... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 18 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

Colli grant materion gwella 

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: “Mae’r penderfyniad gyhoeddodd y Gweinidog heddiw ynglŷn â dileu’r grant ar gyfer materion gwella yn siomedig iawn. Sefydlodd Llywodraeth Cymru y grant hwnnw yn 2003 ac mae wedi’i... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

Cynnydd dramatig yn nifer y tai sy'n cael eu troi'n gartrefi 

Yn ôl adroddiad a ryddhawyd heddiw am lwyddiant cynllun blaenllaw Llywodraeth Cymru, Troi Tai’n Gartrefi, cafodd 2,178 o dai gwag eu defnyddio o’r newydd yn 2013/14, cynnydd o 99 y cant ers 2012/13, blwyddyn gyntaf y cynllun a 112 y cant ers... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

Gwobrau cydnabod gwella yn y gwasanaethau cyhoeddus 

Mae enwau enillwyr gwobrau newydd sy’n cydnabod ac yn hybu’r ymdrech i wella gwasanaethau cyhoeddus Cymru drwy’r amser wedi’u cyhoeddi yn ystod Cynhadledd Cymuned Gwella Parhaus Cymru heddiw. Mae’r gwobrau o dan adain Cymuned Arferion Gwella... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i adroddiad 'Lle i'w Alw'n Gartref?' 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad am ansawdd bywydau a gofal pobl hÅ·n sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru trwy groesawu’r canfyddiadau er bod peth cynnwys yn feirniadol. Mae adroddiad Comisiynydd Pobl HÅ·n Cymru yn nodi rhai enghreifftiau o... darllen mwy
 
Dydd Llun, 10 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion

Arweinyddion cynghorau lleol y Deyrnas Gyfunol o'r un farn am ddatganoli 

Mae cynghorau lleol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn gofyn i Lywodraeth San Steffan roi rhagor o rym i gymunedau’r Deyrnas Gyfunol. Mae cynghorau lleol yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban wedi dod at ei gilydd i... darllen mwy
 
Dydd Iau, 06 Tachwedd 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30