Posts From Tachwedd, 2013

Ystyried incwm o ynni adnewyddadwy 

Mae cynrychiolwyr byd llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus ehangach wedi cwrdd mewn cynhadledd i astudio sut y gallan nhw godi incwm trwy ynni adnewyddadwy. Er 2010, mae cynghorau lleol a chyrff cyhoeddus cyffelyb eraill yn cael gwerthu unrhyw... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2013 Categorïau: Newyddion

Mesur newydd i roi rhagor o dai ar gael 

Mae WLGA wedi croesawu Mesur ‘Tai’ Cymru (a gyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw) yn wir gyfle i alluogi pobl i gael gafael ar dai o safon. Dyma sylwadau’r Cynghorydd Dyfed Edwards, Llefarydd WLGA dros Faterion Tai: “Mae WLGA o blaid... darllen mwy
 
Dydd Llun, 18 Tachwedd 2013 Categorïau: Newyddion

Cyflawni targed statudol cyntaf Cymru ym maes ailgylchu 

Mae cynghorau lleol Cymru wedi parhau â’u hanes o lwyddiant amgylcheddol trwy gyrraedd targed statudol cyntaf y wlad ym maes ailgylchu. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol i bennu targedau statudol o’r fath pan gyflwynodd Llywodraeth... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 15 Tachwedd 2013 Categorïau: Newyddion

Cytundeb newydd i gynghorau 

Mae WLGA ac Un Llais Cymru wedi llofnodi cytundeb ffurfiol sy’n amlinellu sut y gallan nhw gydweithio i gynnal democratiaeth leol a gwella gwasanaethau cyhoeddus. Yn genedlaethol, bydd Un Llais Cymru ac WLGA yn cydweithio i annog cynghorau lleol ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2013 Categorïau: Newyddion

Cynhadledd am gartrefi gwag yng Nghymru 

Mae cynrychiolwyr cynghorau a sefydliadau tai o bob cwr o Gymru wedi cwrdd heddiw i drafod sut y gallan nhw lenwi cartrefi gwag i leddfu’r galw cynyddol am dai. Mae cynhadledd WLGA yn cyd-ddigwydd â chyhoeddi adroddiad gwerthuso prif fenter... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Tachwedd 2013
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30