Posts From Hydref, 2016

Pryderon cynghorau lleol am newid trefn y diogelu bwyd 

Mae cynghorau lleol Cymru wedi mynegi eu pryderon am gynigion Asiantaeth y Safonau Bwyd ynglŷn â newid ei ffordd o reoleiddio ac archwilio bwyd. Meddai Llefarydd Gwasanaethau Rheoleiddio WLGA, y Cyng. Neil Moore (Bro Morgannwg): “Mae’n ddrwg... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 28 Hydref 2016 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion

Cymorth dyngarol cynghorau lleol ar gyfer ffoaduriaid 

Yn sgîl datganiad Cyngor Caerdydd y bydd yn derbyn nifer o blant o’r gwersyll yn Ffrainc, mae WLGA wedi cadarnhau y bydd cynghorau lleol yn parhau i gynnig cymorth dyngarol i ffoaduriaid. Meddai Llefarydd Materion Tai WLGA, y Cynghorydd Dyfed... darllen mwy
 
Dydd Iau, 20 Hydref 2016 Categorïau: Newyddion

Yn nes at gyfuno cronfeydd Cynllun Pensiynau Llywodraeth Leol Cymru 

Mae wyth gronfa Cynllun Pensiynau Llywodraeth Leol Cymru wedi gofyn i Lywodraeth San Steffan ganiatáu iddyn nhw gyfuno eu buddsoddiadau, gwerth £13 biliwn. Y nod yw cwtogi ar gostau eu gweinyddu a lledaenu gwybodaeth a’r arferion gorau trwy... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 14 Hydref 2016 Categorïau: Newyddion

Rhaid parhau i fuddsoddi yn y gwasanaethau cymdeithasol 

Mae WLGA yn croesawu dau adroddiad sydd wedi’u cyhoeddi heddiw am bwysigrwydd y gwasanaethau cymdeithasol yn nhrefn iechyd y wlad a’r ffaith nad oedd digon o arian wedi’i neilltuo ar eu cyfer dros y blynyddoedd. Mae adroddiad yr Health Foundation(1) ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Hydref 2016 Categorïau: Newyddion

Cynnydd trwy Raglen ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ 

Er bod peth cynnydd, mae angen rhagor o weithredu ac arwain i ofalu bod aelodau pob cyngor yn fwyfwy amryfal. Dyma brif neges cynhadledd Rhaglen ‘Amrywiaeth mewn Democratiaeth’ heddiw yng Nghaerdydd. Mae Llywodraeth Cymru yn arwain y rhaglen gyda ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Hydref 2016 Categorïau: Newyddion

Cefnogi bwriad Llywodraeth Cymru i adolygu Rhaglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’ 

Mae WLGA yn cefnogi’r cynnig gyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw ynglŷn ag adolygu Rhaglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’ ac ystyried rhoi rhywbeth newydd yn ei lle. Meddai Arweinydd WLGA, y Cynghorydd Bob Wellington CBE: “Er ei bod wedi newid dros y... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 11 Hydref 2016 Categorïau: Newyddion

Cynghorau’n croesawu dull newydd o ddiwygio  

Mae cynghorau lleol wedi croesawu dull newydd o ddiwygio llywodraeth leol a gyhoeddwyd heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC. Mae awdurdodau lleol wedi wynebu cyfnod heriol o gyni ac ansicrwydd dros... darllen mwy
 
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30