Posts From Hydref, 2015

Undebau llafur a chynghorau lleol Cymru yn erbyn Mesur yr Undebau Llafur 

Mae Unsain Cymru wedi ymuno ag undebau llafur eraill ym maes llywodraeth leol, ynghyd â’r cynghorau lleol, i wrthwynebu Mesur yr Undebau Llafur. Mae undebau Unsain, GMB a UNITE yn hybu datganiad y cytunodd Cyngor Cyswllt Cymru arno. Yn ôl y... darllen mwy
 
Dydd Iau, 29 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Dim cyfuno cynghorau cyn etholiad 2016 

Mae pedwerydd cam y drafodaeth am Fesur Llywodraeth Leol Cymru yn y Cynulliad wedi dod i ben bellach. Felly, dim ond ar ôl mis Mai 2016 y bydd modd ailgydio ym mhroses ad-drefnu’r cynghorau lleol. Yng ngoleuni hynny, mae WLGA wedi gofyn eto i... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Trafod tynged gwasanaethau gofal i blant 

Bydd WLGA heddiw yn hwyluso trafodaeth ymhlith rhai o aelodau’r Cynulliad ac amryw lunwyr polisïau ynglŷn ag angen gwasanaethau gofal lleol o’r radd flaenaf i blant. Mae tystiolaeth y bydd gofal rhagorol i blant yn tueddu i effeithio’n fawr... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 20 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Rhybudd am gwtogi ar wasanaethau cynghorau lleol 

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi rhybuddio mewn adroddiad fod toriadau yng nghyllidebau’r cynghorau lleol yn amharu ar wasanaethau i bobl hŷn. Mae adroddiad ‘Cynnal Annibyniaeth Pobl Hŷn: Ydy cynghorau’n gwneud digon?’ yn rhybuddio bod toriadau... darllen mwy
 
Dydd Iau, 15 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Cynghorau'n lleisio gwrthwynebiad i'r Bil Undebau Llafur drafft 

Mae WLGA, sef y sefydliad cyflogwyr ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru, wedi lleisio ei phryder ynglŷn â Bil Undebau Llafur drafft Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Gan werthfawrogi’r ymagwedd partneriaeth gymdeithasol a arferir yng Nghymru rhwng... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 13 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

WLGA yn rhybuddio am doriad 'llechwraidd' i gyllidebau cynghorau 

Mae WLGA wedi rhybuddio y bydd newid ‘llechwraidd’ i reoliadau yswiriant gwladol yn peri i £60 miliwn arall gael ei dorri o gynghorau sy’n brin o arian yng Nghymru. Daw’r gost ychwanegol o ganlyniad i gyflwyno pensiwn cyfradd unffurf y... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 09 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion

Ansawdd ffyrdd yn uchel, er gwaethaf toriadau i gyllideb llywodraeth leol 

Mae’r ffigyrau perfformiad diweddaraf yn dangos bod ansawdd ffyrdd yn parhau’n uchel yng Nghymru, er gwaethaf bod cyllidebau cynnal a chadw llywodraeth leol yn cael eu rhoi o dan bwysau cynyddol. Ond gan fod cynghorau lleol yn gyfrifol am 32,000... darllen mwy
 
Dydd Iau, 08 Hydref 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30