Posts From Hydref, 2014

Rhybudd Cyngor Cyswllt Cymru am fethu ag ariannu'r cynghorau lleol yn ddigonol 

Cyhoeddodd Cyngor Cyswllt Cymru rybudd heddiw am effaith prinder arian ar weithlu a chymunedau cynghorau lleol. Diben Cyngor Cyswllt Cymru ac iddo gynghorwyr lleol, cynrychiolwyr undebau llafur Unsain, GMB a Unite yn ogystal â rhai o uwch... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 29 Hydref 2014 Categorïau: Newyddion

Rhybudd Swyddfa Archwilio Cymru am gyflwr gwasanaethau rheng flaen y cynghorau lleol 

Mae adroddiad newydd Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud bod toriadau parhaus yng nghyllideb llywodraeth leol yn peryglu gwasanaethau rheng flaen. Mae’r adroddiad, ‘Cyflawni â llai – yr effaith ar wasanaethau iechyd yr amgylchedd a dinasyddion', yn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Hydref 2014 Categorïau: Newyddion

Pennod newydd yn hanes y llyfrgelloedd 

Bydd cynrychiolwyr o bob rhan o fyd llywodraeth leol yn cwrdd heddiw i drafod tynged llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru. Diben cynhadledd ‘Ein Llyfrgelloedd’ yw ystyried sut mae diogelu gwasanaethau’r llyfrgelloedd rhag toriadau cyllidebol ac... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 22 Hydref 2014 Categorïau: Newyddion

'Ble nesaf i wasanaethau lleol?' Cwestiwn arweinyddion byd llywodraeth leol ar ol gostwng enfawr yn 

Gan fod gwasanaethau lleol ar waelod rhestr blaenoriaethau Llywodraeth Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol, mae arweinyddion y cynghorau o’r farn eu bod wedi cyrraedd adeg dyngedfennol ac y gallai gwasanaethau pwysig ddechrau diflannu o hyn... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 08 Hydref 2014 Categorïau: Newyddion

Ymateb i lymder trwy gyfrwng Undeb Ewrop 

Bydd cynrychiolwyr maes llywodraeth leol Cymru yn cwrdd â phartneriaid o bob cwr o Ewrop heddiw i geisio llunio ymateb i’r llymder cynyddol yn y sector cyhoeddus. Trwy ddod â swyddogion a gwleidyddion o amryw wledydd Undeb Ewrop at ei gilydd, nod ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 07 Hydref 2014 Categorïau: Ewrop Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30