Posts From Hydref, 2012

Gall cysylltiadau rhwng cenedlaethau gryfhau cymunedau 

I dynnu sylw at y modd y gall pobl o bob oedran gyfrannu at fywyd eu cymunedau, mae llawlyfr newydd wedi’i gyhoeddi i gryfhau cysylltiadau rhwng cenedlaethau yng Nghymru. Mae ‘Pontio’r Cenedlaethau yng Nghymru’ wedi’i lunio gan WLGA a Sefydliad... darllen mwy
 
Dydd Llun, 29 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

Cynllunwyr tref yn croesawu canfyddiadau cylch ymgynghorol 

Mae uwch swyddogion cynllunio Cymru wedi croesawu adroddiad sy'n esbonio bod angen addasu trefn y cynllunio, yn hytrach na'i newid yn llwyr, fel y gall ateb galw'r dyfodol. Mae'r adroddiad, 'Tuag at Ddeddf Cynllunio Cymru: Gofalu bod y drefn yn... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 26 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i'r dyraniad arfaethedig ar gyfer byd llywodraeth leol 

Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd WLGA a’r Llefarydd dros Arian ac Adnoddau: “Mae WLGA yn croesawu’r dyraniad sydd, er gwaethaf y sefyllfa ariannol anodd, yn rhoi arian craidd parhaus i gynghorau lleol Cymru.... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 16 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

Llunio gwasanaethau gofal cymdeithasol y dyfodol heddiw 

Mae arweinyddion presennol gwasanaethau gofal cymdeithasol Cymru, ynghyd â rhai'r dyfodol, wedi'u canmol yn ystod gweithdy i nodi llwyddiant y Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Datblygu Rheolwyr Timau. Dyma'r rhaglen achrededig gyntaf o'i bath yn y... darllen mwy
 
Dydd Llun, 15 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA o blaid cynllun diwygio addysg 

Mae WLGA wedi cefnogi’n llawn heddiw gynllun gweithredu newydd Llywodraeth Cymru, sy’n pennu rhaglen uchelgeisiol ar gyfer diwygio addysg. Mae Cynllun ‘Gwella Ysgolion’, sydd wedi’i gyflwyno gan y Gweinidog dros Addysg, Leighton Andrews AC, yn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 15 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

Adroddiad newydd sy'n darogan anawsterau ariannol i wasanaethau cyhoeddus Cymru 

Cyhoeddodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru heddiw adroddiad sy'n darogan y bydd cynghorau lleol yn wynebu talcen caled hyd 2021, o bosibl. Mae'r adroddiad, a welodd olau dydd mewn cynhadledd ariannol mae WLGA wedi'i chynnal yng Nghaerdydd, yn... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 05 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30