Posts From Ionawr, 2016

Llai o gostau tirlenwi 

Mae’r cynghorau lleol wedi gwario llai o lawer ar gostau tirlenwi dros y pedair blynedd diwethaf o ganlyniad i ragori ym maes ailgylchu. Mae amcangyfrif bod costau wedi gostwng o 23% ac mae cyfanswm y sbwriel sy’n cael ei gladdu wedi gostwng at... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Ionawr 2016 Categorïau: Newyddion

Adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr 

Mae WLGA wedi ymateb i feirniadaeth Cynghrair y Trethdalwyr am faint o iawndal mae cynghorau lleol wedi’i roi, gan ddatgan bod prosesau cadarn ar waith i ddiogelu coffrau cyhoeddus rhag twyll. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Ionawr 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30