Posts From Ionawr, 2014

Datganiad WLGA am adroddiad y Comisiwn dros Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus 

Mewn cyfarfod heddiw, cytunodd arweinyddion y cynghorau lleol i ofyn i’r Prif Weinidog drefnu trafodaeth yn fater o frys er mwyn trin a thrafod cynigion amgen nag argymhellion Comisiwn y Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae arweinydd pob cyngor yng... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 31 Ionawr 2014 Categorïau: Newyddion

Gwybodaeth am fewnfudo yng Nghymru 

Cyhoeddodd Partneriaeth Mewnfudo Cymru heddiw y tri phapur hysbysu cyntaf mewn cyfres fydd yn taflu goleuni ar faterion mewnfudo yng Nghymru. Mae’r papurau, gan yr Athro Heaven Crawley, yn rhoi crynodebau cyfoes o’r dystiolaeth sydd ar gael... darllen mwy
 
Dydd Iau, 30 Ionawr 2014 Categorïau: Newyddion

Adroddiad y comisiwn dros lywodraethu a Darparu gwasanaethau cyhoeddus 

Mae WLGA yn cydnabod bod pawb wedi bod yn aros am yr adroddiad a gyhoeddodd Comisiwn Williams heddiw. Mae’n adroddiad sylweddol ac, felly, bydd angen peth amser i’w ddarllen yn fanwl ac ystyried ei ganfyddiadau. Mae WLGA wedi cymryd rhan flaengar ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 20 Ionawr 2014 Categorïau: Newyddion

Stormydd yn bwrw coffrau'r cynghorau 

Mae’r stormydd diweddar wedi bod yn ergyd i gynghorau, ac amcangyfrifir bod y tywydd gwael wedi achosi difrod gwerth miliynau lawer o bunnoedd. Tra bod tonnau gwyllt ac amodau tywydd gwael yn parhau i atal gwerthusiad llawn o’r dinistr rhag cael... darllen mwy
 
Dydd Iau, 09 Ionawr 2014 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30