Posts From Ionawr, 2012

Ymateb WLGA i Adroddiad Blynyddol Estyn 

Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae adroddiad blynyddol Estyn yn dangos bod trefn addysg Cymru yn tangyflawni er bod peth gwella a lle i fod yn obeithiol. Mae llwyddiannau yn y drefn ond mae digon o wendidau, hefyd. Mae adroddiad blynyddol Estyn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 31 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i ymchwil y BBC ynglŷn ag ymdopi i'r dirwasgiad. 

Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae canfyddiadau'r ymchwil gomisiynodd y BBC yn tanlinellu pwysigrwydd statws 'Cydgyfeirio' i'r gorllewin a chymoedd y de o'i gymharu â statws 'Cystadleurwydd' i'r dwyrain ac ardaloedd eraill sydd wedi'u nodi'n... darllen mwy
 
Dydd Llun, 30 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA yn croesawu cyhoeddiad am Fesur 'Gwasanaethau Cymdeithasol' 

Croesawodd y Cynghorydd Meryl Gravell (Sir Gâr), Llefarydd WLGA dros Ofal Cymdeithasol, ddatganiad y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol heddiw ynglŷn â Mesur 'Gwasanaethau Cymdeithasol'. Meddai: "Rydyn ni'n croesawu'n fawr ddatganiad ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 24 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion

Siom i'r awdurdodau lleol yn sgol gostwng grantiau cludiant 

Meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae awdurdodau lleol Cymru wedi’u siomi yn sgîl cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddoe y bydd yn gostwng y grant i gwmnïau sy’n cynnal gwasanaethau bysiau a Grant y Gwasanaethau Cludiant Lleol. Er bod hynny wedi’i... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 18 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion

Cyfuno gwasanaethau cymdeithasol cam dewr 

Mae'r bwriad i gyfuno gwasanaethau cymdeithasol Caerffili a Blaenau Gwent yn un o'r cynlluniau mwyaf o'r fath yn sector cyhoeddus Cymru, ac mae WLGA yn ei groesawu'n fawr. Mae Llywodraeth Cymru yn annog cynghorau Cymru i gydweithio â'i gilydd i... darllen mwy
 
Dydd Llun, 09 Ionawr 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30