Fforymau Aml-asiantaeth Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru

Strategol

 • Bwrdd Gweithredol Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru (Trosolwg o ymfudo yng Nghymru/DU)
 • Cadeirydd: Cyng Susan Elsmore 
 • Bwrd Lloches Cymru 
 • Cadeirydd: Paul Orders, Prif Weithredwr, Cyngor Caerdydd

Gweithredol

 • Fforwm Rhanddeiliad Mewnfudo Cymru
 • Cadeirydd: Anne Hubbard          
 • Fforwm Ailgartrefu Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru (Trosolwg Cymru gyfan o ailsefydlu ffoaduriaid a Nawdd Cymunedol)
 • Cadeirydd: Emma Maher
 • Fforwm Ymarferwyr Plant ar eu Pen eu hunain yn ceisio lloches (Fforwm ymarferwyr s'yn cynnwys y Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cymru)   
 • Cadeirydd: Anne Hubbard 
 • Fforwm Cydlynwyr ESOL (Trosolwg y Deyrnas Unedig o ddarpariaeth ESOL)
 • Cadeirydd: bob yn ail rhwng rhanbarthau
 • Fforwm Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru NRPF (Monitro polisi Dim Atebolrwydd i Gronfeydd Cyhoeddus a’i effaith)
 • Cyd-gadeiryddion: Cyngor Ffoaduriaid Cymru a’r Groes Goch Brydeinig

Am fwy o wybodaeth a dyddiadau cysylltwch â;

Pat Westow - Gweinyddwr Partneriaeth - pat.westow@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30