Pwy ydy pwy – Staff WLGA

Enw Teitl Swydd Tim Cyfeiriad ebost
Anne Hubbard Cyfarwyddwr, Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru Gwasanaethau cymdeithasol a thai anne.hubbard@wlga.gov.uk
Annette James Swyddog Gweinyddu Adnoddau annette.james@wlga.gov.uk
Barry Williams Cynorthwyydd Gwella - Gwastraff Adfywio a'r ymgylchedd barry.williams@wlga.gov.uk
Catherine Davies Swyddog Polisïau - Dysgu Gydol Oes, Plant Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth catherine.davies@wlga.gov.uk
Holly Roberts Derbynnydd a Cynorthwydd Gweinyddol Adnoddau holly.roberts@wlga.gov.uk
Chris Llewelyn Diprwy Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth chris.llewelyn@wlga.gov.uk
Christina Powdrill Cydlynydd Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgolion Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth christina.powdrill@wlga.gov.uk
Clover Rodrigues Swyddog Polisïau - Gwella a Llywodraethu Gwella a llywodraethu clover.rodrigues@wlga.gov.uk
Craig Mitchell Pennaeth Cefnogaeth Gwastraff Adfywio a'r ymgylchedd craig.mitchell@wlga.gov.uk
Daniel Hurford Pennaeth Polisïau - Gwella a Llywodraethu Gwella a llywodraethu daniel.hurford@wlga.gov.uk
Elaine Adams Swyddog Gweinyddu Gwasanaethau cymdeithasol a thai elaine.adams@wlga.gov.uk
Emma Maher Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid Cymru Gwasanaethau cymdeithasol a thai emma.maher@wlga.gov.uk
Eve Swindley Uwch Swyddog Cymorth Adfywio a'r ymgylchedd eve.swindley@wlga.gov.uk
Erica Williams

Cydlynydd SSIE (Cymru)

Gwasanaethau cymdeithasol a thai erica.williams@wlga.gov.uk
Gareth Thomas Cydlynydd Bwyd yn yr Ysgolion Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth gareth.thomas@wlga.gov.uk
Jason Rees Cynorthwywr Gweinyddol Adnoddau jason.rees@wlga.gov.uk
Jean-Francois Dulong Swyddog Materion Llifogydd a Dŵr Adfywio a'r ymgylchedd jean-francois.dulong@wlga.gov.uk
Jeannie Wyatt Williams Rheolwr Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth jeannie.wyattwilliams@wlga.gov.uk
Jenna Redfern Uwch Swyddog Cymorth Adnoddau Adnoddau jenna.redfern@wlga.gov.uk
Jim McKirdle Swyddog Polisïau - Tai Gwasanaethau cymdeithasol a thai jim.mckirdle@wlga.gov.uk
Jon Rae Cyfarwyddwr Adnoddau Adnoddau jon.rae@wlga.gov.uk
Jonathan Lloyd Pennaeth Cyflogaeth Adnoddau jonathan.lloyd@wlga.gov.uk
Jonathan Roberts Cynorthwywr Gwella Materion Gwastraff Adfywio a'r ymgylchedd jonathan.roberts@wlga.gov.uk
Lee Pitt Cynghorydd Safonau Addysg a Hyfforddi Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth lee.pitt@wlga.gov.uk
Linda Pilgrim Swyddog Gweinyddu ASD Linda.Pilgrim@wlga.gov.uk
Lisa Hayward Swyddog Materion Budd-daliadau   Adnoddau lisa.hayward@wlga.gov.uk
Liz Fitzgerald Swyddog Cymorth i Raglenni, DMAP Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth elizabeth.fitzgerald@wlga.gov.uk
Liz Rose Cynghorydd Safonau Addysg a Hyfforddi Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth elizabeth.rose@wlga.gov.uk
Lowri Gwilym Rheolwr Tim - Ewrop ac Adfywio   Adfywio a'r ymgylchedd lowri.gwilym@wlga.gov.uk
Lucy Sweet Uwch Swyddog Polisi a Cyfathrebu Ewropeaidd Swyddfa Ewropeaidd   lucy.sweet@wlga.gov.uk
Mari Thomas Swyddog Polisïau - Cyllid Adnoddau mari.thomas@wlga.gov.uk
Millie Taylor Swyddog Prosiect Cymru dros Plant Milwyr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth millie.taylor@wlga.gov.uk
Naomi Alleyne Cyfarwyddwr Materion Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Gwasanaethau cymdeithasol a thai naomi.alleyne@wlga.gov.uk
Nathan Gardner Rheolwr Swyddfa Adnoddau nathan.gardner@wlga.gov.uk
Neville Rookes Swyddog Polisi - Amgylchedd Adfywio a'r ymgylchedd neville.rookes@wlga.gov.uk
Pierre Bernhard Grout Swyddog Cyswllt, ADEW Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth pierre.bernhard-grout@wlga.gov.uk
Rachel Morgan Swyddog Polisïau - Diogelwch Cymunedol Gwasanaethau cymdeithasol a thai rachel.morgan@wlga.gov.uk
Richard Dooner Rheolwr Rhaglenni Adnoddau richard.dooner@wlga.gov.uk
Richard Staniforth Swyddog Ymchwil ac Ymgysylltu, DMAP Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth richard.staniforth@wlga.gov.uk
Sam Smith Ysgrifenyddes y Prif Weithredwr Corfforaethol sam.smith@wlga.gov.uk
Sara Harvey

Arweinydd Strategol Cenedlaethol dros Awtistiaeth

ASD sara.harvey@wlga.gov.uk
Sarah Titcombe Swyddog   Polisïau a Materion Gwella - Gwasanaethau Democrataidd Gwella a llywodraethu sarah.titcombe@wlga.gov.uk
Silvi Spiegel Swyddog Gweinyddu Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth silvi.spiegel@wlga.gov.uk
Simon Wilkinson Swyddog Polisïau - Gwasanaethau Rheoleiddio Corfforaethol simon.wilkinson@wlga.gov.uk
Patricia Westow Gweinyddwr Partneriaeth, Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru Gwasanaethau cymdeithasol a thai pat.westow@wlga.gov.uk
Stephen Jones Cydlynydd Rhanbarthol, Gogledd Cymru Adnoddau stephen.jones@wlga.gov.uk
Steve Thomas CBE Prif Weithredwr Corfforaethol steve.thomas@wlga.gov.uk
Stewart Blythe Swyddog Polisïau Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Gwasanaethau cymdeithasol a thai stewart.blythe@wlga.gov.uk

Dilwyn Jones

Swyddog Cyfathrebu Gwella a llywodraethu dilwyn.jones@wlga.gov.uk
Susan Perkins Rheolwr Gwasanaethau Gweithredu a Democrataidd Corfforaethol susan.perkins@wlga.gov.uk
Tim Opie Swyddog Polisi - Dysgu Gydol Oes, Ieuenctid Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth tim.opie@wlga.gov.uk
Tim Peppin Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy Adfywio a'r ymgylchedd tim.peppin@wlga.gov.uk
Tracy Hinton Swyddog Prosiect Datblygu Gwladol Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd ASD tracy.hinton@wlga.gov.uk
Frances Rees Swyddog Datblygu Rhanbarthol dros Awtistiaeth ASD frances.rees@wlga.gov.uk
Sioned Thomas Swyddog Datblygu Rhanbarthol dros Awtistiaeth (Gogledd Cymru) ASD sioned.thomas@wlga.gov.uk
Wendy Thomas

Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol dros Awtistiaeth  

ASD wendy.thomas@wlga.gov.uk
Carwyn Jones-Evans Swyddog Polisi: Datblygu Economaidd ac Adfywio Adfywio a'r ymgylchedd carwyn.jonesevans@wlga.gov.uk
Stephen Carr Diogelwch cymunedau Gwasanaethau cymdeithasol a thai stephen.carr@wlga.gov.uk
Elaine Scale Swyddog Cefnogi Polisi NERS Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth elaine.scale@wlga.gov.uk
Huw Morgan Swyddog Prosiectau Arbennig Priffydd Adfywio a'r ymgylchedd huw.morgan@wlga.gov.uk
Karen Higgins Head of Workforce Partnership Counil Joint Secretariat Adnoddau karen.higgins@wlga.gov.uk
Gaynor Williams Swyddog Cyllid Adnoddau / Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth gaynor.williams@wlga.gov.uk
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30