Adnoddau - Defnydd Tir

Hwb Creu Coedtir (Cyfoeth Naturiol Cymru) 

Cael help i blannu coed a chreu coetir

Adnodd defnyddiol wrth gynllunio creu coetir.


Map Cyfle Coetir 2021 (Llywodraeth Cymru)

Gall y map gefnogi cynghorau wrth ystyried cyfleoedd plannu coetiroedd newydd. Ei nod yw sicrhau bod coed yn cael eu plannu yn y lle iawn er mwyn sicrhau’r manteision mwyaf posibl.


Cadwyni cyflenwi, cynllunio defnydd tir a'r economi gylchol - 2021 (Aelodau LGiU)

Mae’r papur briffio hwn yn archwilio pwysigrwydd deall cadwyni cyflenwi er mwyn integreiddio nodau economi gylchol yn effeithiol â chynllunio defnydd tir a datblygu economaidd.


Ailddefnyddio Mannau ac Adeiladau yn Gynaliadwy a Chylchol - 2020 (Comisiwn Ewropeaidd)

Gall y llawlyfr hwn fod yn arf defnyddiol i osod y sylfeini ar gyfer strategaeth gyffredinol sy’n edrych ar fodel newydd o reoli ailddefnyddio trefol gan ddilyn egwyddorion yr economi gylchol.


Deunyddiau at Dir yn yr Economi Gylchol - 2019 (SEPA)

Mae’r fframwaith hwn yn disgrifio dull SEPA i gymhwyso deunyddiau eilaidd i dir.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30