Adnoddau – Ymwreiddio Datgarboneiddio

Cyflwynodd Cyngor Abertawe ar y thema ‘Gweithio mewn Partneriaeth gyda Newid Hinsawdd ac Adfer Natur’ a rhannodd nifer o ddatblygiadau cyffrous ar eu fframwaith partner amgylcheddol, hyfforddiant cyflenwyr ac arolwg dinasyddion newydd sy’n cael ei lansio.

Cyflwyniad ar gael yma

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, am ei brosiect i ddatblygu ‘Dangosfwrdd’ Adrodd Ôl Troed Carbon gweithredol gan ddefnyddio’r data sy’n dod o gydrannau allweddol y cyfrifiad Ôl Troed Carbon. Y nod yw diweddaru data’r Dangosfwrdd yn rheolaidd gydag ychydig iawn o ymyrraeth â llaw, ei ddefnyddio i godi proffil ac amlygrwydd Ôl Troed Carbon y Cyngor a’i ffrydiau data, a’i gynhyrchu o fewn adnoddau presennol y Cyngor i ddarparu offeryn adrodd perthnasol.

Cyflwyniad ar gael yma

 

Rhannodd Helen Vaughan-Evans, Rheolwr Rhaglen Newid Hinsawdd yng Nghyngor Sir Dinbych sut y maent yn ymwreiddio datgarboneiddio mewn i “DNA” y sefydliad.

Cyflwyniad ar gael yma

Templed - Achos Busnes

Templed - Adroddiad y Cyngor


Dolenni:

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30