Adnoddau – Ymwreiddio Datgarboneiddio

Cynhaliwyd y gweithdy cyntaf yn y gyfres ym mis Rhagfyr lle rhannodd Helen Vaughan-Evans, Rheolwr Rhaglen Newid Hinsawdd yng Nghyngor Sir Dinbych sut y maent yn ymwreiddio datgarboneiddio mewn i “DNA” y sefydliad.

Cyflwyniad - Public Sector Decarbonisation Routemap: The Overall Vision

Templed Achos Busnes

Templed Adroddiad y Cyngor

 

Dolenni defnyddiol


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30