Adnoddau - Adeiladau

Mabwysiadodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddull 'ffabrig yn gyntaf' wrth drawsnewid yr Adeiladau'r Goron i swyddfeydd newydd a'r Cyfleuster Iechyd a Lles Cymunedol. Roedd carbon isel ac effeithlonrwydd ynni yn rhan allweddol o ddyluniad y cyfleuster sydd wedi gwneud gwelliannau i effeithlonrwydd thermol yr adeilad ac yn cynnwys gosod paneli PV solar ar y to.

Cyflwyniad ar gael yma (CBS Wrecsam) / Cyflwyniad ar gael yma (Read Construction)

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, drwy eu rhaglen Re:Fit Cymru, wedi gweithredu Mesurau Arbed Ynni helaeth ar draws eu hystâd, gan gynnwys gosodiadau PV solar, fel rhan o brosiect Cam 1 yr amcangyfrifir ei fod yn arbed £315,726 a 675 tunnell o ostyngiad CO2e blynyddol bob blwyddyn.

Cyflwyniad ar gael yma (Cyngor Sir Caerfyrddin)Cyflwyniad ar gael yma (Ameresco)


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30