Adnoddau - Adeiladau

 

Caffael Cylchol Carbon Isel sy'n Defnyddio Adnoddau'n Effeithlon yn y Diwydiant Adeiladu - 2022 (WRAP Cymru)


Trywydd at adeiladau di-garbon yng Nghymru - 2021 (Consortiwm Awdurdodau Lleol Cymru)


Adeiladu byd sy'n rhydd o wastraff a llygredd - 2021 (Sefydliad Ellen MacArthur)

Ailgynllunio sut rydym yn gwneud ac defnyddio adeiladau i gyrraedd allyriadau sero-net.  


Adnoddau Adeiladu: Ar gyfer Economi Gylchol - 2020 (Zero Waste Scotland)


Canllaw Economi Gylchol: Ailddefnyddio cynhyrchion a deunyddiau mewn asedau adeiledig - 2020 (UKGBG)

Bydd y canllaw hwn yn archwilio ailddefnyddio i'r eithaf yn fanylach ac yn nodi camau gweithredu i dimau prosiect eu datblygu yn ystod y camau dylunio ac adeiladu. 


Ailddefnyddio: Cyfleoedd i ddefnyddio deunyddiau adeiladu gwastraff yn well - Fideo (UCL)

Sut y gellid gwneud ailddefnyddio cydrannau adeiladu gwastraff yn llawer mwy cyffredin.


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30