Rhaglen Arwain i Gynghorwyr 2020-21

Yn rhan o Academi Cymru, mae Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cydweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr (LGA) eto er mwyn cynnig rhaglen meithrin medrau arwain i gynghorwyr.

Mae’r rhaglen wedi’i chydnabod gan Sefydliad Arwain a Rheoli, corff mwyaf blaengar y Deyrnas Gyfunol ynglŷn ag achredu cyrsiau arwain a rheoli.  Bydd pawb sydd wedi gorffen y rhaglen yn ennill tystysgrif.

Diben y rhaglen hon yw galluogi arweinyddion a chynghorwyr eraill sy’n ymwneud ag arwain i ystyried y syniadau diweddaraf ym maes arweiniad gwleidyddol a meithrin yr wybodaeth a’r medrau angenrheidiol i ateb heriau.

Un o gryfderau’r rhaglen yw ei bod yn rhoi cyfle i gynghorwyr o bob plaid wleidyddol gwrdd â’u cyfatebion o gynghorau a phleidiau eraill a thrafod materion sy’n gyffredin iddyn nhw.

Mae’r cyfuniad hwnnw o ddysgu gan arbenigwyr ym maes arwain a thrwy profiad cyfoeswyr yn rhoi i’r cynghorwyr hyder yn eu galluoedd a rhwydwaith newydd o bobl y gallan nhw ymddiried ynddynt.

Bydd cyfres nesaf Rhaglen Arwain yn ystod hydref 2019 a bydd cyfres arall yn dilyn ddechrau 2020. Rhaglen arweinyddiaeth  ar gyfer dyddiadau Aelodau

Gogledd Cymru - The Kinmel Hotel, Abergele (Yn ystod yr wythnos)

 • 01/02 Hydref 2019
 • 23/24 Hydref 2019
 • 19/20 Tachwedd 2019

De Cymru - Marriott Hotel, Abertawe (Penwythnosau)

 • 25/26 Ionawr 2020
 • 22/23 Chwefror 2020
 • 28/29 Mawrth 2020 - WEDI CAEL EU CANSLO, BYDD TREFNIADAU AMGEN YN CAEL EI WNEUD 
Dyddiadau a Lleoliadau dros dro ar gyfer 2020-21

Rhaglen Gogledd Cymru - The Kinmel Hotel, Abergele (Yn ystod yr wythnos)

 • 1/2 Hydref 2020
 • 28/29 October 2020
 • 2/3 Rhagfyr 2020

Rhaglen De Cymru (Penwythnosau)

 • 23/24 Ionawr 2021
 • 20/21 Chwefror 2021
 • 20/21 Mawrth 2021

Rhaglen Arwain i Gynghorwyr: Cwestiynau a ofynnir yn aml


Mae rhagor o wybodaeth gan: Sarah Titcombe

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30