Swyddi gwag

Pwyllgor Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru - Penodi Cadeirydd 

Dyddiad cau: 1 Gorffennaf 2019 am 5 o’r gloch

Mae Pwyllgor Safonau Addysg a Hyfforddiant (ETS) Cymru’n cynnal ardystiad proffesiynol ar gyrsiau hyfforddi cychwynnol sy’n arwain at statws gweithiwr ieuenctid a chymunedol cymwysedig ar ran y Cyd-bwyllgor Trafod ar gyfer Gweithwyr Ieuenctid a Chymunedol.

Bydd gennych gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig a gwybodaeth am y sectorau addysg ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys y maes Addysg Uwch.

Cynhelir tri chyfarfod o’r Pwyllgor bob blwyddyn, yn y Canolbarth fel arfer. Bydd gofyn i chi deithio ledled Cymru, i rannau eraill o’r DU a thramor.

Gwneir y penodiad am gyfnod o 3 blynedd (yn amodol ar gyllid blynyddol gan Llywodraeth Cymru) o’r 1af o Medi 2019 gyda thâl cydnabyddiaeth o £225 y dydd ac ymrwymiad amser disgwyliedig o 4 diwrnod y mis.

Gallwch lawrlwytho pecyn ymgeisio a manylion pellach o https://www.wlga.cymru/jobs neu gysylltu â Rheolwr Adnoddau Dynol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Tŷ Llywodraeth Leol, Rhodfa Drake, Caerdydd CF10 4LG. 

Ffôn: 029 20 468600. 

Ebost: recruitment@wlga.gov.uk

ETS Cymru – www.ets.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 1 Gorffennaf 2019 am 5 o’r gloch.

Cynhelir y cyfweliadau ddiwedd Gorffennaf 2019

833wlga-recruitment-pack.doc
833information-for-candidates-cym.pdf
Postio gan
Jenna Redfern
03 Mehefin 2019 12:29:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30