Swyddi gwag

Swyddog Ymchwil a Gwella Awtistiaeth Cenedlaethol, Tîm Datblygu Awtistiaeth Cenedlaethol  

Dyddiad cau: 02 Ionawr 2019

Mae CLlLC yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gwybodus i ymuno â'r Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd.  Bydd y swydd yn cynnwys ymchwilio i’r offer; pedagogeg ac adnoddau sy’n cefnogi’r unigolion hynny sy’n gweithio gydag unigolion ag awtistiaeth, a’u datblygiad, a fydd yn cynnwys casglu a monitro data’n effeithiol. Mae sgiliau TG rhagorol a chreadigrwydd wrth ddatblygu adnoddau ysgrifenedig a gweledol i unigolion awtistig, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, law yn llaw â sgiliau rhyngbersonol da yn allweddol ar gyfer y swydd hon.  Byddai profiad a gwybodaeth o awtistiaeth a chyflyrau niwroddatblygiadol eraill yn fanteisiol.

Caiff y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol ei letya gan CLlLC mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, a’i brif swyddogaeth yw cefnogi darpariaeth Cynllun Strategol a Chynllun Cyflawni ASA Llywodraeth Cymru ar y cyd â budd-ddeiliaid allweddol. Pwrpas sylfaenol y tîm yw i wella bywydau unigolion awtistig yng Nghymru.

Dyma gontract cyfnod penodol – hyd at 31 Mawrth 2019 i ddechrau, gydag estyniad tebygol o ddwy flynedd o leiaf. Byddai secondiadau yn cael eu croesawu.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â’n gwefan https://www.asdinfowales.co.uk ac/neu am drafodaeth anffurfiol, rhowch alwad i Sara Harvey ar 07880 794322 neu i Wendy Thomas ar 07717 822479.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mercher 2 Ionawr 2019.

 

 

Please Note: When downloading from Internet Explorer please select the file to download, Internet Explorer will ask what you want to do with the file. Please select ‘Save’ the file on your PC in the default download location. After Internet Explorer runs a security scan and finishes downloading the file, you can choose to open the file, the folder it's stored in, or view it in Download Manager.

 

 

783wlga-recruitment-pack---research-and-improvement-officer,-national-asd-develo.doc
Postio gan
Jenna Redfern
04 Rhagfyr 2018 11:15:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30