Swyddi gwag

Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus 

Dyddiad cau: 20 Medi 2019 - 5pm

Ynglŷn â’r Swydd

 

Mae hon yn swydd newydd o fewn CLlLC, a fydd yn ganolog wrth ganolbwyntio ar ail-lunio dull CLlLC i fusnes i alinio gyda, a darparu Strategaeth Gorfforaethol newydd a Strategaeth Gyfathrebu uchelgeisiol newydd.

 

Drwy weithio’n agos â’r Prif Weithredwr, yr Uwch Dîm Rheoli ac arweinwyr gwleidyddol CLlLC, bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn cynghori, rheoli a chyflenwi Cyfathrebu corfforaethol y sefydliad a gweithgarwch materion cyhoeddus er mwyn sicrhau newid cadarnhaol ar ran llywodraeth leol.  

 

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus yn rheoli Tîm Cyfathrebu wedi ei ehangu a bydd yn datblygu cyfleoedd a pherthnasoedd gyda budd-ddeiliaid allweddol. Bydd deiliad y swydd yn ceisio cydlynu a datblygu cymuned o ymarferwyr cyfathrebu’r cyngor i gyfrannu at, a chefnogi ymgyrchoedd CLlLC a hyrwyddo positifrwydd ac enw da llywodraeth leol ar y cyd.

863communications-and-public-affairs-manager-recruitment-pack-welsh.pdf
863application-form.docx
Postio gan
Jenna Redfern
07 Awst 2019 14:29:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30