Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Llywodraeth Leol

Awdurdodau lleol

 1. Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 2. Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 3. Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 4. Cyngor Dinas Caerdydd: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 5. Cyngor Sir Gâr: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 6. Cyngor Sir Ceredigion: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 7. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 8. Cyngor Sir Ddinbych: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 9. Cyngor Sir y Fflint: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 10. Cyngor Gwynedd: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 11. Cyngor Sir Ynys Môn: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 12. Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 13. Cyngir Sir Fynwy: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 14. Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 15. Cyngor Dinas Casnewydd: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 16. Cyngor Sir Penfro: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 17. Cyngor Sir Powys: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 18. cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 19. Cyngor Dinas a Sir Abertawe: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 20. Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 21. Cyngor Bro Morgannwg: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 
 22. Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Agor yma 

Gwasanaethau Tan ac Achub a Pharciau Cenedlaethol

Mae pob un o dri pharc cenedlaethol a thri gwasanaeth tân ac achub Cymru wedi cyhoeddi cynllun strategol ar gyfer cydraddoldeb. Mae gofyn iddyn nhw wneud hynny yn ôl Rheoliadau ‘Dyletswyddau Statudol’ Cymru 2011 yn sgîl Deddf ‘Cydraddoldeb’ 2010. Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru fydd yn rheoleiddio’r modd y dylai pob cynllun weithredu. Mae’r cynlluniau’n gofyn i’w sefydliadau bennu nifer o amcanion i gael gwared ar anffafrio a hybu cyfleoedd cyfartal.

 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru: Cynllun Cyraddoldeb Strategol 2015-20 Agor yma 
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: Cynllun Cyraddoldeb Strategol 2012-16 Agor yma 
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: Cynllun Cyraddoldeb Strategol 2012-16 Agor yma 
 • Parc Cenedlaethol Eryri: Cynllun Cyraddoldeb Strategol Agor yma 
 • Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Cynllun Cyraddoldeb Strategol Agor yma 
 • Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: Cynllun Cyraddoldeb Strategol Agor yma 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30