Rhestr o’r holl gynghorau yng Nghymru a dolenni i’w gwefannau swyddogol.


 

 • Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Bro Morgannwg
 • Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Dinas Caerdydd
 • Cyngor Dinas Casnewydd
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cyngor Sir Gar
 • Cyngor Sir Penfro
 • Cyngor Sir Powys
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Dinas a Sir Abertawe
 • Neuadd Cyngor Ceredigion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30