Posts in Category: Diwygio trefn y budd-daliadau

Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau cyfundrefn treth gyngor decach 

Mae CLlLC heddiw wedi croesawu cyfres o fesurau sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nôd o greu cyfundrefn treth gyngor decach, yn dilyn ymgynghori gyda CLlLC, awdurdodau lleol a MoneySavingExpert.com Mae’r mesurau newydd sy’n cael ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

WLGA yn galw am saib wrth gyflwyno Credyd Cynhwysol 

Mae WLGA heddiw wedi mynegi pryder gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau, David Gauke AS, am brofiadau unigolion wrth hawlio budd-dal Credyd Cynhwysol. Gyda’r bwriad o symleiddio’r ddarpariaeth les yn y DU, mae’r broses o gyflwyno’r ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 26 Hydref 2017 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Adroddiad newydd yn nodi effaith anghymesur diwygio lles yng Nghymru 

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn dangos sut mae rhaglen diwygio lles Llywodraeth y DU yn cael effaith sylweddol ar gynghorau a thenantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru. Gan fod Llywodraeth y DU yn ceisio lleihau... darllen mwy
 
Dydd Iau, 08 Ionawr 2015 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Adroddiad newydd am effaith newid trefn 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi croesawu adroddiad Cyngor ar Bopeth am effaith newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau ar bobl Cymru. Mae’r adroddiad yn disgrifio profiad y rhai mae newidiadau Llywodraeth San Steffan yn effeithio arnyn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 07 Gorffennaf 2014 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Adroddiad am dreth yr ystafelloedd gwely 

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad gan Bwyllgor Materion Cymru, sy’n cydnabod y bydd newidiadau yn nhrefn budd-dal tai’r Deyrnas Gyfunol yn effeithio’n fawr ar Gymru a bod angen cadw llygad barcud ar yr effeithiau hynny. Gan fod dros 250,000 o... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Hydref 2013 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Ar Gymru mae'r effaith fwyaf o ran budd-daliadau 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi mynegi pryder am gost economaidd y newidiadau yn nhrefn budd-daliadau’r Deyrnas Gyfunol, gan nodi nad oes canllawiau eglur am y modd y dylai rhai newidiadau weithredu yng Nghymru. Mae’n pryderu yn sgîl... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 17 Ebrill 2013 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Cyfarfod y cynghorau i drafod budd-daliadau 

Mae cynrychiolwyr byd llywodraeth leol Cymru wedi cwrdd i bennu'r hyn mae rhaid ei wneud i ateb heriau fydd yn codi o ganlyniad i newid y wladwriaeth les yn ysgubol. Mae'r gynhadledd yn rhan o ymateb byd llywodraeth leol Cymru i amserlen... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 15 Mawrth 2013 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Heriau na welodd Cymru eu tebyg erioed yn sgol diwygio budd-daliadau 

Y Cynghorydd David Phillips, Arweinydd Dinas a Sir Abertawe a Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) dros Faterion Budd-daliadau sy'n amlinellu'r anawsterau a ddaw yn sgîl diwygio'r wladwriaeth les. Dros y misoedd nesaf, bydd... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Chwefror 2013 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Pa mor ddrud ac ymarferol fydd diwygio trefn y budd-daliadau? 

Mae cynghorau lleol Cymru wedi dod ynghyd i gwestiynu Llywodraeth San Steffan am gost diwygio trefn budd-daliadau’r Deyrnas Gyfunol ac anawsterau’r drefn newydd. Fe roes y Frenhines sêl ei bendith ar Ddeddf ‘Diwygio Budd-daliadau’ fis Mawrth... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 04 Medi 2012 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30