Posts in Category: Newyddion

Ymateb WLGA i'r dyraniad arfaethedig ar gyfer byd llywodraeth leol 

Meddai’r Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd WLGA a’r Llefarydd dros Arian ac Adnoddau: “Mae WLGA yn croesawu’r dyraniad sydd, er gwaethaf y sefyllfa ariannol anodd, yn rhoi arian craidd parhaus i gynghorau lleol Cymru.... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 16 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

Llunio gwasanaethau gofal cymdeithasol y dyfodol heddiw 

Mae arweinyddion presennol gwasanaethau gofal cymdeithasol Cymru, ynghyd â rhai'r dyfodol, wedi'u canmol yn ystod gweithdy i nodi llwyddiant y Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Datblygu Rheolwyr Timau. Dyma'r rhaglen achrededig gyntaf o'i bath yn y... darllen mwy
 
Dydd Llun, 15 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA o blaid cynllun diwygio addysg 

Mae WLGA wedi cefnogi’n llawn heddiw gynllun gweithredu newydd Llywodraeth Cymru, sy’n pennu rhaglen uchelgeisiol ar gyfer diwygio addysg. Mae Cynllun ‘Gwella Ysgolion’, sydd wedi’i gyflwyno gan y Gweinidog dros Addysg, Leighton Andrews AC, yn... darllen mwy
 
Dydd Llun, 15 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

Adroddiad newydd sy'n darogan anawsterau ariannol i wasanaethau cyhoeddus Cymru 

Cyhoeddodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru heddiw adroddiad sy'n darogan y bydd cynghorau lleol yn wynebu talcen caled hyd 2021, o bosibl. Mae'r adroddiad, a welodd olau dydd mewn cynhadledd ariannol mae WLGA wedi'i chynnal yng Nghaerdydd, yn... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 05 Hydref 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA rhaid newid trefn ariannu tai'r cynghorau 

Mae WLGA wedi croesawu heddiw adroddiad am wella ansawdd tai cymdeithasol yng Nghymru, gan ofyn i drefn ariannu tai cyngor gael ei diwygio'n fater o frys. Mae'r adroddiad gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad yn amlinellu'r cynnydd ynglŷn... darllen mwy
 
Dydd Iau, 13 Medi 2012 Categorïau: Newyddion

Ymweld Chernyw ynglŷn manteisio ar arian Undeb Ewrop 

Mae cynghorau lleol y de-orllewin wedi arwain ymweliad â nifer o brosiectau pwysig yng Nghernyw i rannu gwybodaeth am ddefnyddio arian Undeb Ewrop yn effeithiol. Fel siroedd y gorllewin a chymoedd y deheubarth, mae Cernyw yn ymwneud â Rhaglen... darllen mwy
 
Dydd Iau, 06 Medi 2012 Categorïau: Newyddion

Mae gwasanaethau'r cynghorau yn gwella o hyd er gwaetha'r llymder 

Mae ystadegau gafodd eu cyhoeddi heddiw yn dangos bod y rhan fwyaf o wasanaethau cynghorau Cymru wedi parhau i wella dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn ôl yr wybodaeth gyhoeddodd Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru heddiw, bu cynnydd yn ystod 2011-12... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 04 Medi 2012 Categorïau: Newyddion

Pa mor ddrud ac ymarferol fydd diwygio trefn y budd-daliadau? 

Mae cynghorau lleol Cymru wedi dod ynghyd i gwestiynu Llywodraeth San Steffan am gost diwygio trefn budd-daliadau’r Deyrnas Gyfunol ac anawsterau’r drefn newydd. Fe roes y Frenhines sêl ei bendith ar Ddeddf ‘Diwygio Budd-daliadau’ fis Mawrth... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 04 Medi 2012 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Gwasanaethau newydd ar gyfer gwella ysgolion 

Ac ysgolion Cymru ar fin tymor newydd, mae pedwar gwasanaeth rhanbarthol wedi’u sefydlu i’w gwella. Bydd y gwasanaethau hynny’n helpu i drawsffurfio trefn addysg y wlad. Trwy gydweithio ar ffurf pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yn hytrach na ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 03 Medi 2012 Categorïau: Newyddion

WLGA yn canmol disgyblion TGAU 

Llongyfarchodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ddisgyblion Cymru heddiw am eu canlyniadau yn arholiadau TGAU. Yn ôl y canlyniadau sydd wedi’u cyhoeddi heddiw ar gyfer 2012, enillodd 65.4% o ddisgyblion TGAU raddau A*-C – cystal â’r canlyniadau ... darllen mwy
 
Dydd Iau, 23 Awst 2012 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30