Posts in Category: Newyddion

Mynnu ariannu teg i Gymru o San Steffan 

Gallai fod angen diswyddo miloedd o weithwyr cynghorau a chwtogi ar wasanaethau hanfodol ledled Cymru pe bai Llywodraeth San Steffan yn parhau i wario llai. Dyna fydd rhybudd arweinyddion cynghorau lleol ac undebau llafur wrth ddadlau o blaid... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 08 Gorffennaf 2015 Categorïau: Newyddion

Canllawiau i blant milwyr yn ysgolion Cymru 

Cyhoeddodd Prosiect Cynorthwyo Plant Milwyr yn Ysgolion Cymru ei ganllawiau cyntaf i rieni ac ysgolion heddiw. Mae’r prosiect o dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Diben y canllawiau yw tynnu sylw at anawsterau y gall plant milwyr eu... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 23 Mehefin 2015 Categorïau: Newyddion

Ymateb WLGA i'r 'map newydd'o gynghorau 

Cyn ei chynhadledd flynyddol yn Abertawe yfory, mae WLGA wedi ymateb i’r map sydd wedi’i gyhoeddi ynglyn â threfn arfaethedig cynghorau lleol y wlad. Trwy gyhoeddi map ac arno wyth neu naw cyngor lleol, mae Llywodraeth Cymru wedi cadw at ei... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 17 Mehefin 2015 Categorïau: Newyddion

Golwg newydd ar ddemocratiaeth leol 

Mae pawb yn disgwyl yn eiddgar y map fydd yn newid rôl a ffiniau’r cynghorau lleol, a daw Cynhadledd Flynyddol WLGA ar adeg dyngedfennol yn hynny o beth. Yn wyneb mwy a mwy o galedi yn y sector cyhoeddus ynghyd ag ansicrwydd ynglŷn â diwygio maes ... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 29 Mai 2015 Categorïau: Newyddion

Canmol gwasanaethau tan am eu hymdrechion 

Mae WLGA wedi canmol gwasanaethau tân Cymru am eu hymdrechion nhw ynglŷn â diffodd tanau gwair niferus yn ddiweddar, a’u hymroddiad i addysgu pobl dros y tymor hir am beryglon cynnau tân yn anghyfreithlon. Ers dechrau mis Ebrill, mae’r... darllen mwy
 
Dydd Iau, 30 Ebrill 2015 Categorïau: Newyddion

Trafodaeth am dynged llyfrgelloedd lleol 

Bydd WLGA yn hwyluso trafodaeth am sut y gallai llyfrgelloedd lleol gael eu diogelu a pharhau’n berthnasol i gymunedau ledled Cymru. Mae’r llyfrgelloedd lleol wedi cyflawni rôl ddiwylliannol ac addysgol uchel ei pharch yng nghymunedau’r wlad ers... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 29 Ebrill 2015 Categorïau: Newyddion

Arweinyddion cynghorau'r dg dros ddatganoli 

Mae cynghorau lleol Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi dod ynghyd i fynnu i’r llywodraeth nesaf yn San Steffan amlinellu sut y byddai’n datganoli pwerau i gymunedau lleol trwy araith gyntaf y Frenhines yn ystod ei chyfnod wrth y... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Ebrill 2015 Categorïau: Newyddion

Cyfraith newydd i leihau digartrefedd yn dod i rym 

Mae'r newid mwyaf sylfaenol i ddeddfwriaeth digartrefedd mewn dros 30 mlynedd yn dod i rym ledled Cymru heddiw. Prif nod y ddeddf yw sicrhau bod pobl sy'n ddi-gartref neu sy'n wynebu digartrefedd yn derbyn cymorth cyn gynted â phosib. Mae'r... darllen mwy
 
Dydd Llun, 27 Ebrill 2015 Categorïau: Newyddion

Cynghorau Cymru'n cael rhyddid i wella tai ac i adeiladu tai newydd 

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu cytundeb hanesyddol gyda Thrysorlys y Deyrnas Unedig fydd yn galluogi mwy o fuddsoddi yn nhai cyngor Cymru. Ar 2 Ebrill, bydd yr un ar ddeg awdurdod lleol yng Nghymru sydd wedi cadw eu stoc o dai cymdeithasol yn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 31 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion

Bydd cynnydd o 4.4% ar gyfartaledd yn nhreth pob cyngor yn helpu i ddiogelu gwasanaethau lleol 

Ar ôl un o’r prosesau anhawsaf erioed i’r cynghorau lleol ynglyn â phennu cyllidebau, bydd eu treth yn cynyddu o 4.4% yn 2015-16 ar gyfartaledd. Gan fod Llywodraeth San Steffan wedi cwtogi ar wariant gwladol ac mae Llywodraeth Cymru wedi... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 20 Mawrth 2015 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30