Datganiad CLlLC- canlyniadau arholiadau

Dydd Llun, 17 Awst 2020

 

Mae CLlLC yn croesawu cyhoeddiad y Gweinidog yn cadarnhau y bydd canlyniadau arholiadau eleni yn cael eu dyfarnu ar sail asesiadau athrawon. Diolchwn i'r Gweinidog am wrando ar ein galwadau ni a rhai eraill ac, yn anad dim, am lais y dysgwyr. Dyma'r ymagwedd decaf, mae'n rhoi barn broffesiynol athrawon ac yn sicrhau nad yw myfyrwyr Cymru dan anfantais o'u cymharu â myfyrwyr mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig. Mae'n bwysig felly bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn dilyn y dull hwn o ystyried bod nifer o ysgolion a myfyrwyr Cymru yn astudio pynciau drwy system arholiadau Lloegr. 

 

Bydd CLlLC yn bwydo i mewn i sesiwn Pwyllgor y Senedd yfory ac mae'n bwysig bod y cyngor a roddir i'r Gweinidog yn ystod y cyfnod cyn cyhoeddi'r canlyniadau yn cael ei graffu, a bod Llywodraeth Cymru yn adolygu Cymwysterau Cymru ar fyrder.

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30