CLlLC yn rhannu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i adeiladu mwy o dai fforddiadwy

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019

Mae CLlLC wedi croesawu ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad Annibynnol i’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, a wnaeth adrodd ym Mai 2019.

 

Yn ymateb i ddatganiad y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James AC, dywedodd y Cynghorydd Andrea Lewis (Abertawe), Llefarydd CLlLC dros Dai:

“Mae cynghorau yn rhannu uchelgais y Llywodraeth i gynyddu’n sylweddol y cyflenwad o dai fforddiadwy ar draws Cymru; mae’r cynlluniau uchelgeisiol a darpariaeth lwyddiannus o dai cyngor newydd gan nifer o awdurdodau lleol yn arddangos yr ymrwymiad hynny.”

“Bydd rhoi mynediad i awdurdodau i gyllid grantiau Llywodraeth Cymru am y tro cyntaf i gefnogi darpariaeth rhaglenni hyfyw yn helpu i allu adeiladu mwy o gartrefi ar raddfa fwy ac yn fwy cyflym. Rydyn ni’n croesawu’r ffaith y bydd cyhoeddiad ar bolisi rent yn cael ei wneud cyn egwyl yr haf, ac mae’n addawol y bod yn ymddangos y bydd y polisi yn cynnig sicrwydd am y bum mlynedd nesaf.”

“Mae awdurdodau lleol yn edrych ymlaen i weithio gyda Llywodraeth Cymru, LCCau a rhanddeiliaid eraill wrth gynllunio’n fanwl a gweithredu’r newidiadau i drefniadau grant presennol ac i gymryd ymlaen argymhellion eraill yr adolygiad.”

“Bydd awdurdodau cynllunio lleol yn sicrhau bod y mentrau newydd yma yn cael eu hadlewyrchu yn y rownd nesaf o Gynlluniau Datblygu Lleol sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.”

 

-DIWEDD-

 

 

Categorïau: Newyddion Tai

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30