Posts From Medi, 2022

Llywodraeth leol yng Nghymru yn galw am sefydlogrwydd gan lywodraeth y DU 

Mae CLlLC heddiw wedi rhybuddio o’r niwed difrifol y mae’r cythrwfl yn y farchnad yn ei gael ar gyllidebau cynghorau Cymru, sydd eisoes wedi eu simsanu. Ar ddydd Gwener 23 Medi, bu i gyllideb fechan y Canghellor achosi ansefydlogrwydd yn y... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 30 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

"Rhaid cael ymdrech ar y cyd i ddatrys heriau iechyd a gofal cymdeithasol" 

Ymatebodd llefarwyr CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol heddiw i adroddiad Conffederasiwn GIG Cymru sy’n amlygu’r heriau o fewn gofal cymdeithasol. Dywedodd y Cynghorydd Llinos Medi (Ynys Môn): “Mae llywodraeth leol wedi bod yn glir... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 28 Medi 2022 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

Ymateb CLlLC i gyhoeddi Cynllun Rhyddhad ar Filiau Ynni gan Lywodraeth y DU 

Yn ymateb i’r cynllun a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan lywodraeth y DU, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Tra’r ydyn ni’n croesawu cynnwys cynghorau yn y gwarantiad chwe-mis prisiau ynni gan... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

EM Elizabeth II 1926-2022: Teyrnged gan Arweinydd CLlLC 

Y Cynghorydd Andrew Morgan OBE (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: "Gyda chalon drom y bu i ni ddysgu am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Bydd ei cholled yn cael ei deimlo gan y nifer o achosion iddi gyffwrdd â nhw dros 70... darllen mwy
 
Dydd Iau, 08 Medi 2022 Categorïau: Newyddion

CLlLC yn galw ar y Prif Weinidog newydd i “helpu cynghorau i helpu cymunedau” 

Mae CLlLC wedi llongyfarch Liz Truss heddiw ar ei phenodiad yn Brif Weinidog newydd y DU, ond yn galw arni i ymyrryd yn syth yn yr argyfwng ariannol. Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: ““Hoffwn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 06 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30