Ymateb CLlLC i gyhoeddi Cynllun Rhyddhad ar Filiau Ynni gan Lywodraeth y DU

Dydd Mercher, 21 Medi 2022

Yn ymateb i’r cynllun a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan lywodraeth y DU, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid:

 

“Tra’r ydyn ni’n croesawu cynnwys cynghorau yn y gwarantiad chwe-mis prisiau ynni gan lywodraeth y DU, byddwn yn cymryd amser i edrych ar y manylion.

“Does dim posib gorbwysleisio graddfa’r her sy’n wynebu gwasanaethau lleol. Mae gwasanaethau yn wynebu cynnydd o hyd at 285% mewn costau ynni, sy’n golygu y bydd angen llawer mwy o gefnogaeth gan lywodraeth y DU i gwrdd â’r pwyseddau aruthrol. Ar wahan i filiau ynni, mae costau cyflogau a chwyddiant yn gorfodi cynghorau i ail-edrych ar gynlluniau gwariant dim ond i gwrdd â’u dyletswydd statudol i osod cyllidebau cytbwys.”

“Pob dydd, mae ein cymunedau yn edrych i gynghorau am gefnogaeth. Ond mae gwir angen mwy o adnoddau ar frys os ydyn ni am amddiffyn ein gwasanaethau lleol hanfodol. Rydym yn galw ar lywodraeth y DU i ddarparu mwy o gefnogaeth addas i helpu cynghorau i helpu cymunedau.”

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30