EM Elizabeth II 1926-2022: Teyrnged gan Arweinydd CLlLC

Dydd Iau, 08 Medi 2022

Y Cynghorydd Andrew Morgan OBE (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC:

"Gyda chalon drom y bu i ni ddysgu am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Bydd ei cholled yn cael ei deimlo gan y nifer o achosion iddi gyffwrdd â nhw dros 70 mlynedd o wasanaeth teyrngar.

"Bydd y Frenhines Elizabeth yn cael ei chofio yn yn o ffigyrau amlycaf hanes modern byd-eang. Ond bu llu o bobl yng Nghymru yn cofio’n gynnes ei sicrwydd cyson i gymunedau lleool di-ri mewn amseroedd da ac anodd.

"Ar ran llywodraeth leol yng Nghymru, rwy’n estyn ein cydeimlad dwysaf i Ei Mawrhydi y Brenin a’r Teulu Brenhinol yn eu galar."

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30