CLILC

 

Posts From Mai, 2020

  • RSS

“Marathon nid sbrint” yw’r ymateb i COVID 

Dydd Gwener, 29 Mai 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Mae arweinwyr cyngor heddiw wedi croesawu agwedd pwyllog y Prif Weinidog heddiw wrth gymryd camau cymedrol i leddfu’r clo yng Nghymru yn araf bach. O ddydd Llun ymlaen, bydd pobl o ddau gartref gwahanol yn yr un ardal leol yn gallu cwrdd tu allan ... darllen mwy
 

Cynllun “uchelgeisiol” Llywodraeth Cymru i brofi, olrhain a diogelu yn hanfodol i fyw â Coronafeirws 

Dydd Gwener, 15 Mai 2020 Categorïau: Gwasanaethau diogelu’r cyhoedd Newyddion
Yn ymateb i gynllun Llywodraeth Cymru i brofi, olrhain a diogelu, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae ein bywydau ni wedi cael eu heffeithio’n ddwys gan COVID-19, a tra ein bod ni’n dysgu mwy am... darllen mwy
 

Cynghorau i fabwysiadu dull gyffredin i sicrhau y gall canolfannau ailgylchu gael eu gweithredu’n ddiogel cyn ystyried ail-agor 

Dydd Gwener, 08 Mai 2020 Categorïau: Newyddion Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth
Mae cynghorau yng Nghymru wedi cytuno y byddant angen hyder mewn lefelau staffio digonol, cydymffurfiant iechyd a diogelwch, ac ymgynghori gydag Undebau Llafur, cyn gallu ystyried ail-agor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau) mewn... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu dull pwyllog y Prif Weinidog i gyfyngiadau presennol 

Dydd Gwener, 08 Mai 2020 Categorïau: Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf) Arweinydd CLlLC: “Rydyn ni’n croesawu’r dull gofalus tuag at y cyfyngiadau a amlinellodd y Prif Weinidog heddiw. Er bod y mân newidiadau yma’n... darllen mwy
 

“Dewn at ein gilydd i nodi carreg filltir Diwrnod VE trwy aros ar wahan” 

Dydd Iau, 07 Mai 2020 Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Newyddion
Mae cynghorau yn annog unrhyw un sy’n dymuno coffau 75 mlwyddiant Diwrnod VE y penwythnos yma ond i wneud hynny gartref, a gan lynnu at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol. Noda Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) y dydd pan y daeth y brwdro yn... darllen mwy
 
https://www.wlga.cymru/Blog/ViewArchive.aspx?month=5&year=2020&pageid=68&mid=909