CLILC

 

CLlLC yn llongyfarch dysgwyr TGAU yn y “flwyddyn fwyaf heriol”

  • RSS
Dydd Gwener, 21 Awst 2020 Categorïau: Newyddion
Dydd Gwener, 21 Awst 2020

 

Mae CLlLC heddiw wedi llongyfarch dysgwyr yn derbyn eu canlyniadau TGAU mewn blwyddyn eithriadol.

Cafodd arholiadau’r Haf eu canslo eleni o ganlyniad i’r argyfwng Coronafeirws, gyda cymwysterau yn cael eu gwobrwyo wedi eu seilio ar asesiadau athrawon.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ian Roberts (Sir y Fflint), Llefaryd CLlLC dros Addysg:

“Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr sy’n derbyn eu canlyniadau heddiw am eu gwaith caled a’u dyfalbarhad. Bu’r flwyddyn hon yn bell o fod yn hawdd, a rydych chi wedi gorfod aberthu llawer. Heddiw, cymrwch gyfle i ymfalchïo yn eich ymdrechion a’ch llwyddiannau. Os na wnaethoch chi dderbyn y graddau yr oeddech chi’n eu disgwyl, cofiwch fod digonedd o gyngor a chefnogaeth ar gael ar Cymru’n Gweithio.

“Mae rhieni, athrawon, ffrindiau a staff ysgol ymhob cwr o Gymru i gyd yn rannau hanfodol o’r system addysg. Hoffwn ddiolch iddyn nhw i gyd am gefnogi’r dysgwyr eleni, y flwyddyn fwyaf heriol ac o dan amgylchiadau anodd dros ben.”

-DIWEDD-

http://www.wlga.cymru/wlga-congratulates-gcse-learners-in-the-most-challenging-of-years