Llongyfarch disgyblion TGAU ar ddiwrnod eu canlyniadau

Dydd Iau, 12 Awst 2021

Heddiw mae CLlLC wedi llongyfarch disgyblion ar hyd a lled y wlad sy’n derbyn eu canlyniadau TGAU, a hynny ar ôl blwyddyn anodd arall i ddysgwyr. 

Meddai’r Cyng. Ian Roberts (Sir y Fflint), Llefarydd Addysg CLlLC: “Mae dyfalbarhad y disgyblion ar ôl blwyddyn galed arall wedi talu ar ei ganfed heddiw, a hoffaf longyfarch bob un am eu llwyddiant a’u gwaith caled. 

“Mae teuluoedd, athrawon a staff ysgol oll wedi cyfrannu at gefnogi disgyblion yn ystod y cyfnod anodd hwn. Fe ddylen nhw hefyd ymfalchïo yn eu llwyddiant, a diolchaf iddyn nhw am eu gwaith caled.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30