CLILC

 

Posts in Category: Cyllid ac adnoddau

  • RSS

Archifau

Ymateb CLlLC i gyhoeddiad cyllid COVID-19 Gweinidog y DU dros Gymunedau, Tai a Llywodraeth Leol 

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth DU heddiw, dywedodd Arweinydd CLlLC y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf):
Dydd Sadwrn, 18 Ebrill 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
“Mae cyhoeddiad Llywodraeth y DU heddiw yn cydnabod pwysigrwydd cynghorau ar draws y DU ac mae’r £95m o arian canlyniadol yn gyfraniad i’w groesawu yn y frwydr yn erbyn Coronavirus yng Nghymru. Dyw gwaith cynghorau dros yr wythnosau diwethaf wedi... darllen mwy
 

Cyllideb y DU: “Rhowch sicrwydd hir dymor i wasanaethau cyhoeddus Cymru” 

Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2020 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae CLlLC heddiw yn galw ar Lywodraeth y DU i ymrwymo i fuddsoddiad parhaus mewn gwasanaethau cyhoeddus yn y Gyllideb yr wythnos yma. Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: “Mae gwasanaethau lleol yn... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu £12.8m o gyllid ychwanegol ar gyfer dyfarniad cyflog athrawon 

Dydd Mawrth, 22 Hydref 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Dysgu gydol oes Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru o £12.8m o gyllid ychwanegol i helpu i gwrdd â’r gost o godiadau i gyflogau athrawon. Dyma’r flwyddyn gyntaf i Lywodraeth Cymru allu gosod cyflogau ac amodau athrawon yn dilyn datganoli’r ... darllen mwy
 

Adolygiad Gwariant: “Mae’n amser i anrhydeddu addewid i fuddsoddi yng ngwasanaethau lleol hanfodol Cymru” 

Dydd Mercher, 04 Medi 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Yn dilyn yr Adolygiad Gwariant heddiw, mae arweinwyr cyngor yn galw am unrhyw gyllid ychwanegol a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau lleol hanfodol. Amlinelliad yw Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU o sut y bydd ... darllen mwy
 

CLlLC yn croesawu cyhoeddiad o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 

Dydd Mercher, 19 Mehefin 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru o gyllid cyfalaf ychwanegol i lywodraeth leol fel rhan o becyn buddsoddiad i gefnogi Cymru pe baem yn gadael yr UE heb gytundeb, dywedodd Arweinydd CLlLC y Cynghorydd Debbie Wilcox (Casnewydd): “Tra’r ... darllen mwy
 

Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau cyfundrefn treth gyngor decach 

Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
Mae CLlLC heddiw wedi croesawu cyfres o fesurau sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nôd o greu cyfundrefn treth gyngor decach, yn dilyn ymgynghori gyda CLlLC, awdurdodau lleol a MoneySavingExpert.com Mae’r mesurau newydd sy’n cael ... darllen mwy
 

Datganiad WLGA: Adnoddau ychwanegol i Gynghorau 

Dydd Mercher, 21 Tachwedd 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae'r cyhoeddiad ynghylch adnoddau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau lleol ar draws Cymru yn dilyn trafodaethau cynhyrchiol dros y mis diwethaf rhwng Llywodraeth Cymru ac WLGA. Ymrwymodd Llywodraeth Cymru i roi cynghorau ar “flaen y ciw” ar gyfer... darllen mwy
 

Y cynni yn parhau i gynghorau 

Dydd Llun, 29 Hydref 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae cynghorau Cymru yn parhau i archwilio goblygiadau cyllideb y DU ar hyn o bryd. Cynigir y mesurau canlynol gan CLlLC i helpu trethdalwyr ar draws Cymru. Mae’n hanfodol bod mwy o gyllid yn cael ei fuddsoddi mewn gwasanaethau craidd, yn enwedig... darllen mwy
 

Tri o gynghorau Gogledd Cymru ar ‘waelod y domen’ setliad dros dro Llywodraeth Cymru 

Dydd Mawrth, 09 Hydref 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Yn ymateb i’r setliad dros dro gan Lywodraeth Cymru heddiw, dywedodd Dirprwy Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Cynghorydd Aaron Shotton (Sir y Fflint): “Mae’r setliad dros dro heddiw ymhell o fod yn ddigonol ar gyfer anghenion... darllen mwy
 

Cyllideb ‘bara menyn’, ond llywodraeth leol i gael y briwsion – unwaith eto 

Dydd Mawrth, 09 Hydref 2018 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
Mae cyhoeddi’r setliad dros dro ar gyfer llywodraeth leol heddiw yn ganlyniad eithriadol o siomedig i gynghorau ar draws Cymru, gyda goblygiadau difrifol ar gyfer gwasanaethau lleol, Yn benodol, mae cynghorau wedi rhybuddio Llywodraeth Cymru ar y ... darllen mwy
 
Tudalen 1 o 2 1 2 > >>
http://www.wlga.cymru/Blog/ViewCategory.aspx?cat=38&pageid=68&mid=909