Posts From Mawrth, 2023

Cyhoeddiad porthladd rhydd 

Wrth gyhoeddi’r ceisiadau llwyddiannus, meddai’r Cynghorydd Andrew Morgan Arweinydd CLlLC: “Mae hyn yn newyddion da i Gymru. Hoffwn longyfarch y tri chyngor a’u partneriaid am sicrhau statws porthladd rhydd. Mae’r cynigion ar gyfer Ynys Môn ac ar... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Mawrth 2023 Categorïau: Newyddion

Heriau’r gweithlu ar frig pryderon gofal cymdeithasol, medd adroddiad 

Heriau enfawr o ran y gweithlu sydd wedi ei adnabod fel un o’r risgiau parhaus mwyaf sylweddol mewn gofal cymdeithasol, mewn adroddiad sydd yn cael ei gyhoeddi heddiw. Mae’r adroddiad wedi ei selio ar ymchwil a gomisiynwyd gan CLlLC yn 2022, ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 15 Mawrth 2023 Categorïau: Newyddion

Cynghorau i ymestyn darpariaeth prydau ysgol am ddim i wyliau Ebrill a Mai 

Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd darpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn parhau i fod ar gael i blant o deuluoedd incwm isel trwy wyliau ysgol y Pasg a’r Sulgwyn. Mae £9m wedi cael ei fuddosddi i helpu cynghorau i gynnig... darllen mwy
 
Dydd Iau, 09 Mawrth 2023 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion Rheoliadau Bwyta'n Iach yn yr Ysgol
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30